České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Konference Železniční muzea

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, pořádá ve dnech 25.–26. dubna 2009 (sobota + neděle) setkání zástupců muzeí a muzejních sbírek, zabývajících se drážní tematikou, ve formě konference „Železniční muzea 2009“.

Konference je pořádána hlavně proto, aby se majitelé, provozovatelé a příznivci jednotlivých muzeí a železničních spolků navzájem seznámili, navázali bližší kontakty a případně koordinovali svoji další činnost při záchraně železničních památek.

Konference se bude konat v areálu firmy Signal Mont, s. r. o., Kydlinovská 1300, Hradec Králové a v Muzejní expozici sdělovací a zabezpečovací techniky ve stejném místě.

Předpokládaný program konference
sobota:
  8.00Prezentace, volné prohlídky muzejní expozice SZ techniky
10.00Zahájení
10.30Vznik a vývoj expozice sdělovací a zabezpečovací techniky
11.00Depo historických vozidel ČD v Lužné, jeho vývoj a perspektivy
11.30NTM Praha, rekonstrukce železničních sbírek, vznik železničního muzea
12.00Společnost železniční, výtopna Jaroměř, vývoj a další záměry muzea
12.30Železniční muzejnictví na Slovensku
13.00oběd
14.00příspěvky ostatních muzeí
18.00večeře
19.00volná diskuse, vzájemné konzultace účastníků
neděle:
  8.00volné prohlídky Muzejní expozice SZ techniky

Přihlášky na konferenci zasílejte co nejdříve písemně na adresu: Ing. Půplán, SŽDC-TÚDC, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 nebo elektronicky na adresu: rudolf.pulpan@tudc.cz. Kapacita sálu je 100 účastníků, po jejím naplnění již další přihlášky nebudou přijaty.

V přihlášce uveďte: jméno a příjmení, zda se zúčastníte večerního diskusního posezení a nedělní prohlídky muzejní expozice, zda máte zájem o nocleh v Domově mládeže – noclehy si však zajistěte samostatně na dále uvedené adrese.

Vložné konference ve výši 200 Kč uhraďte na účet: 70306-021/0100, variabilní symbol 9710951999. Na platbu je třeba uvést, od koho platba je (jméno), daňové doklady budou předány při prezentaci. Vložné zahrnuje organizační náklady konference, občerstvení, oběd a večeři při sobotním jednání.

Noclehy pro účastníky konference jsou předběžně zajištěny v Domově mládeže, Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové. Jedná se o dvoulůžkové a třílůžkové pokoje v ceně asi 220 Kč za lůžko. Domov je vzdálen 5 minut od místa konání konference. Zájemci o toto ubytování si rezervaci místa zajistí e-mailem na adrese: milan.vobornik@tudc.cz, tel. 724 953 615. Nocleh si hradí každý sám.

Za přípravný výbor konference
Karel Beneš, Josef Schrötter a Rudolf Půlpán