České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Výluka proběhla bez komplikací

Jak jsme již informovali v týdeníku Železničář, byla v první polovině března železniční doprava v úseku Břeclav–Valtice nahrazena autobusy. Podobně byly všechny lokální spoje směřující do Rakouska nahrazeny v úseku Břeclav–Bernhardsthal silniční dopravou.

Provoz náhradní autobusové dopravy mezi Břeclaví a Valticemi probíhal bez vážnějších komplikací, a to také díky tomu, že se vlakvedoucí jedoucí v náhradních autobusech domlouvali mobilními telefony průběžně s výpravčími, kde se právě vozidlo nachází. Tímto jednoduchým opatřením se zajistily všechny vlakové přípoje ve stanici Břeclav, říká náměstek přednosty Provozního obvodu ČD Břeclav Zdeněk Krystián.

Pro plynulé odbavování cestujících, kteří byli nuceni využít náhradní autobusovou dopravu, byl za přispění místního oddělení Policie Břeclav vymezen před nádražní budovou samostatný prostor pro cestující, určený pro nástup a výstup. Do rakouského Bernhardsthalu zajížděli naši řidiči nikoliv autobusem, jak by se patrně nabízelo, ale mikrobusy s kapacitou pro osm cestujících. Počet těchto vozidel se operativně přizpůsoboval frekvenci cestujících, a to až do kapacity třicet dva lidí, což bylo plně dostačující, dodává inženýr Krystián.

BŘECLAV (Martin Harák)


Náročná výluka z Břeclavi do Valtic proběhla bez vážnějších komplikací i díky dobré koordinaci železniční a náhradní autobusové dopravy.
Foto: AUTOR