České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Jubileum Ing. Vladimíra Blažka


Dne 5. dubna 2009 se dožil 80 let Ing. Vladimír Blažek, který byl v letech 1975–1988 ministrem dopravy. Narodil se roku 1929 v rodině železničáře, kde se tomuto povolání věnovaly již dvě předchozí generace.

Ke své vrcholné funkci dospěl Ing. Vladimír Blažek postupně. Nejdříve se vyučil zedníkem, pak vystudoval průmyslovou stavební školu v Brně a nakonec vojenskou fakultu Vysoké školy železniční v Praze. V roce 1955 nastoupil do ČSD, kde pracoval v různých výkonných jednotkách. Postupně byl náčelníkem traťové distance, náčelníkem traťové strojní stanice, náměstkem náčelníka služby traťového hospodářství, náměstkem náčelníka dráhy a náčelníkem dráhy. V této funkci byl do roku 1975, kdy se stal ministrem dopravy.

Zúročil všechny své zkušenosti a znalosti, vytvořil semknutý kolektiv vedoucích pracovníků, měl značnou a přitom neformální autoritu a všichni jeho přátelé i někdejší spolupracovníci si ho dodnes váží jako zkušeného traťováka, železničního odborníka a v neposlední řadě dobrého člověka.

Svůj vztah k resortu vyjádřil Ing. Vladimír Blažek tím, že po svém odchodu do důchodu v roce 1988 ještě dalších 10 let na železnici pracoval. Jsme rádi, že své jubileum prožívá v plné svěžesti a do dalších let mu ze srdce přejeme mnoho zdraví, sil a spokojenosti.

(vf)

Hodně zdraví a pohody, pane ministře!

Pracovala jsem celkem s deseti šéfy. Nejdříve s náčelníky a potom s řediteli. Všichni byli báječní, ale jen jeden mohl být nejlepší, a to byl ten pátý v pořadí, Ing. Vladimír Blažek. Náčelník Střední dráhy v Olomouci, který právě v těchto dnech slaví osmdesátiny. Měli ho rádi a vážili si ho spolupracovníci, podřízení i nadřízení. Byl inteligentní, vzdělaný, pozorný, vstřícný a empatický. A takový je dodnes. A propos – vzpomene si někdo, kdo byl déle ve funkci ministra dopravy, než právě Ing. Vladimír Blažek?

Za všechny, kteří Vás znají, Vám přeji, vážený pane ministře, v. v., hodně zdraví a pohody v kruhu rodinném, mnohá setkání s Vašimi přáteli, kterých je opravdu hodně. Tak tedy buďte s námi ještě dlouhá léta, je s Vámi fajn.

Vaše bývalá sekretářka Ludmila Haníková