České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Aktuální stav strojvedoucích

Jaká je momentální potřeba a současný stav strojvedoucích?

ROSTISLAV NOVÁK
Ředitel odboru kolejových vozidel GŘ ČD

okles výkonů Českých drah, který se poprvé projevil v roce 1992, vyvolal při přípravě každého následujícího jízdního řádu nadbytek strojvedoucích. Zatímco v roce 1993 činila turnusová potřeba strojvedoucích 9 837 lidí, o sedm let později to bylo jen 7 315 zaměstnanců, a v roce 2007, před vznikem ČD Cargo, 5 599 strojvedoucích. V současné době činí potřeba strojvedoucích u ČD 3 476 lidí.

K první změně aktuálního jízdního řádu chybí 71 strojvedoucích. V jednotlivých DKV však mají ČD k dispozici 302 strojvedoucích v přípravě. Lze proto očekávat brzké naplnění stavů.

Probíhají i jednání o případném nasazení strojvedoucích ČD Cargo pro potřeby ČD, neboť jejich využití v nákladní dopravě je vzhledem k hospodářské krizi nižší a dceřiná společnost vykazuje nadstav 88 strojvedoucích.

Výchova budoucích strojvedoucích bude pokračovat v závislosti na věkové struktuře stávajících strojvedoucích a na rozsahu provozních výkonů.