České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     



Lokomotivy pro ČD Cargo

Společnost ČD Cargo hledá nové lokomotivy pro kontejnerové vlaky na tratích mezi Českou republikou a Německem. V úvahu připadají stroje od firmy Siemens.

D Cargo usiluje o několikaletý pronájem šesti strojů. Cílem projektu je eliminovat nynější střídání lokomotiv na trase a na hranicích, jež je zatím nezbytné kvůli rozdílným napájecím proudovým soustavám. Vícesystémové elektrické lokomotivy bude možné provozovat na železničních tratích všech sousedních zemí.

Partnerské společnosti ČD Cargo a DB Schenker tímto krokem hledají nová efektivní dopravní řešení, která přinesou úspory v provozních nákladech a zároveň budou znamenat zrychlení přepravní doby. Záměr je součástí dlouhodobé strategie společnosti ČD Cargo, jež spočívá ve zkvalitňování služeb. Realizace společného projektu také zároveň posílí konkurenceschopnost obou partnerů na evropském dopravním trhu, zejména vůči silniční dopravě.

Do konce roku

Mezi přednosti poptávaných lokomotiv by měl patřit jejich vyšší výkon, který umožní efektivnější vedení vlaku v traťových úsecích s vyšším provozem. Dále lepší provozní spolehlivost, ale i splnění podmínek takzvaných technických specifikací interoperability. Aplikace těchto norem EU je již nyní povinností pro všechna nová železniční kolejová vozidla právě proto, aby bylo postupně dosaženo sjednocení rozdílných železničních norem v celé unii.

ČD Cargo plánuje nasazení lokomotiv zejména na přepravy kontejnerů v rámci vlaků kombinované dopravy v obousměrných relacích mezi Českou republikou a Německem. ČD Cargo chce spolu s partnerskou firmou DB Schenker zahájit provoz vícesystémových elektrických lokomotiv po vyhodnocení výběrového řízení a provedení všech nezbytných opatření. Pokud vše půjde podle plánu, měly by se lokomotivy na trati objevit do konce letošního roku.

„Současný vývoj evropské ekonomiky zostřuje konkurenci na celém dopravním trhu. To je samozřejmě pro ČD Cargo výzvou k hledání nových efektivních řešení,“ říká generální ředitel ČD Cargo Josef Bazala. „Ostatně ČD Cargo vzniklo právě za tím účelem, aby bylo pružnější v hledání nových obchodních příležitostí a snadněji mohlo navazovat taková partnerství,“ dodává Bazala.

Testy probíhají

Jako posila vozového parku by mohla sloužit lokomotiva typu ES 64 F4 od firmy Siemens. Ta tento typ lokomotivy nyní testuje na českých tratích a ČD Cargo při testech plní úlohu smluvního dopravce. Pokud se obchod uskuteční, bude to vůbec poprvé, co si ČD Cargo pronajme zahraniční lokomotivy.

Na letošní rok firma plánuje také modernizaci téměř tisícovky nákladních vozů a pokračuje v přestavbě zhruba šedesátky lokomotiv.

Cargo loni přepravilo přes 86 milionu tun zboží, což bylo o šest procent méně, než v loňském roce.

(ša)


LOKOMOTIVA OD SIEMENSU.
Kontejnerový vlak vedený lokomotivou německé řady BR 189 (Siemens ES 64 F4) při zkušební jízdě na pražském Novém spojení. Stroj by mohl být novou posilou vozového parku ČD Cargo.
Foto: Petr Štoček