České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     


DB: více spolupráce s JLV
Čeští stevardi i jako průvodčí u DB AutoZug

iž třetím rokem poskytují Jídelní a lůžkové vozy (JLV) na lůžkových vozech ČD řady WLABmz služby pro DB AutoZug. Jako ocenění vysoké kvality úrovně poskytovaných služeb zákazníkům byly JLV v závěru minulého roku osloveny DB AZ s nabídkou, aby jejich stevardi vykonávali v některých případech i činnosti průvodčího DB.

Od začátku února do konce března probíhalo v Praze velmi náročné školení personálu JLV v německém a českém jazyce. Školení se zúčastnilo celkem 18 vybraných stevardů s potřebnými jazykovými předpoklady.

Stevardi byli vyškoleni z předpisů DB, znalosti železniční problematiky a technických parametrů vozů. Součástí školení byla i zácviková jízda, při které stevardi mohli poprvé využít nově získané znalosti a v praxi si vyzkoušet činnosti průvodčího DB. Velkým zážitkem pro všechny byla jízda na lokomotivě, při které se seznamovali s návěstmi a návěstidly. Všichni stevardi při závěrečném testování uspěli.

Od 1. dubna tak vykonávají stevardi JLV činnosti průvodčích na síti DB ve stanoveném úseku na spoji Praha–Curych a Curych–Praha. Tato „zkouška ohněm“ ukázala, že se v řadách zaměstnanců JLV nacházejí kvalitní zaměstnanci, kteří se uplatní i v silné mezinárodní konkurenci.

(JLV)