České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Za ekonomy do Ústí

EKONOMICKÝ TÝM.
Zprava Jiří Zachař, Marcela Zacharová, Zuzana Petráková, Hana Teufelová, Andrea Košnerová, Oldřich Doubrava a Eva Seidlová.
Foto: AUTOR

Mezi významná pracoviště Českých drah patří Regionální oddělení ekonomiky v Ústí nad Labem. Vydali jsme se zjistit, jak jeho práce vypadá a jaké úkoly tady mají na starosti.

konomové mají v Ústí nad Labem tradici. Působení Regionálního oddělení ekonomiky lze dohledat v časech působení Provozního oddílu bývalých Československých státních drah.

Ten byl později nahrazen Provozním a následně Obchodně přepravním ředitelstvím ČD, které však před pěti lety zaniklo. „Po zániku Obchodně-provozních ředitelství vznikly samostatně řízené vertikály. Jednou z takových vertikál je i Finančně ekonomické oddělení,“ říká vedoucí Regionálního oddělení ekonomiky v Ústí nad Labem Jiří Zachař.

Ústí i Karlovy Vary?

Inženýr Zachař dodává, že před dvěma lety, kdy se připravovala takzvaná mrtvá dopravní cesta a tím pádem i vznik Regionálních správ majetku ČD, se Finančně-ekonomické oddělení transformovalo na zmíněné Regionální oddělení ekonomiky. K činnostem přibralo od března 2007 ekonomické činnosti původních Správ dopravní cesty a nové činnosti Regionálních správ majetku.

„Regionální oddělení ekonomiky v Ústí nad Labem je rozděleno do celkem pěti skupin. Jde o skupiny materiálně-technického zabezpečení a vnitřní správy, plánu, finanční a mzdové účtárny,“ vypočítává Jiří Zachař.

Zaměstnanci každé skupiny Regionálního oddělení ekonomiky zpracovávají ekonomické agendy pro organizační složky ČD v Ústeckém a Karlovarském kraji. „Nyní zpracováváme agendu třeba pro zdejší Regionální správu majetku, ústecké, ale i karlovarské Krajské centrum osobní dopravy, podobně jako pro Regionální centra vlakového doprovodu v Ústí nad Labem a Karlových Varech, včetně ústeckého Regionálního centra provozu. A pracujeme i pro další složky,“ říká Jiří Zachař, který je zároveň i zástupcem ředitele Odboru plánování a controllingu ČD.

Ekonomická spolupráce

V rámci ekonomického outsourcingu (delegování práce kvůli úspoře nákladů) zabezpečuje Regionální oddělení ekonomiky v Ústí nad Labem pro organizační složky Českých drah v Ústeckém a Karlovarském kraji například spolutvorbu plánu a finančního rozpočtu s vazbou na controlling, spolutvorbu kalkulací a cenotvorbu, ale i správu bankovních účtů a obsluhu platebního programu, včetně správy sociálního fondu a zabezpečení daňové agendy. A řadu dalších důležitých ekonomických činností.

Zbývá jen dodat, že Regionální oddělení ekonomiky v Ústí nad Labem je nyní součástí Odboru plánování a controllingu generálního ředitelství Českých drah.

MARTIN HARÁK