České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Problémy v Nizozemí

Nizozemské dráhy působí spolu s leteckým dopravcem KLM v Alianci pro vysokorychlostní železniční dopravu. Opožděné zprovoznění nové tratě jí způsobilo velké problémy.

liance (HSA) získala před osmi lety exkluzivní koncesi na patnáct let, a to na provoz vnitrostátních vlaků mezi Amsterdamem, Rotterdamem a Bredou i mezinárodních vysokorychlostních vlaků z Amsterdamu do Paříže přes Brusel, v tomto případě ve spolupráci s francouzskými SNCF a belgickými SNCB.

Jízdné z vnitrostátní přepravy se mělo na tržbách podílet šedesáti procenty. Poplatek za použití vysokorychlostní tratě (VRT) Zuid byl stanoven na 148 milionů eur ročně, tedy částku, která odpovídá úrovni jedné padesátiny její pořizovací ceny.

Problémy zabezpečení

Při udělení koncese aliance předpokládala zahájení komerčního provozu v dubnu 2007. Vlivem zpoždění dodávky nových jednotek řady V250 od výrobce Ansaldo Breda musí HSA řešit provoz vlaků do Bruselu nasazením moderních čtyřsystémových lokomotiv řady E186 výrobce Bombardier a starších strojů SNCB řady 1187 s klasickými vozy.

Hlavním podnikáním aliance má být však provoz vlaků na trati Zuid z letiště Schiphol u Amsterdamu na belgické hranice. Z důvodu opožďování zprovoznění trati kvůli aktivaci zabezpečovacího zařízení ETCS (úroveň 1) se aliance ocitla na pokraji bankrotu. Problémy s instalací zmíněného zařízení vedly státního provozovatele infrastruktury ProRail k úvahám o instalaci alternativního zabezpečení.

Potřebná ministerská kompenzace

Aliance pro vysokorychlostní železniční dopravu se ocitla bez vlaků V250, bez tržeb i bez vysokorychlostní tratě. Do její záchrany se aktivně vložil tamní ministr dopravy Camiel Eurlings. Aliance obdržela kompenzaci za zpožděné dokončení vysokorychlostní trati Zuid (původně mělo být do října 2008) a dalších 19 milionů eur má krýt ztráty do termínu očekávaného otevření trati v červenci 2009.

Start patnáctileté koncese byl odložen na letošní červenec s prodloužením exkluzivního práva pro alianci do června 2024. Podle ministra Eurlingse tím stát na poplatcích za použití tratě Zuid přijde o 131 milionů eur.

Aliance má smluvně zajištěno dvacet týdnů zkušebního provozu na trati Zuid před zahájením komerční dopravy. Při pokračování jejích finančních problémů je stát připraven poskytnout alianci půjčku 50 milionů eur.

Roman Štěrba


PROBLÉMY.
Jednotku V250, která dosahuje rychlosti 250 km/h, se výrobci stále nedaří zprovoznit.
Foto: AUTOR