České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Čelákovické nádraží čekají opravy

ýpravní budova ve stanici Čelákovice projde rekonstrukcí. Ta čeká i část trati 231, která má posloužit odklonům z modernizovaného I. koridoru.

Rekonstrukce výpravní budovy, pocházející z období zdvoukolejňování trati v letech 1925–28, zahrnuje zateplení objektu, opravu fasády, výměnu oken a dveří, novou střešní krytinu, nová komínová tělesa a lávky, opravu přístřešku a dlažby, toalety pro veřejnost, rekonstrukci pokladny a čekárny pro cestující, plynovou přípojku s kotelnou a elektrickou instalaci pro provozní místnosti.

Oprava byla zahájena letos 2. února a přijde na 19,3 milionu korun. Jejím důvodem je zchátralost objektu a snaha vytvořit lepší zázemí pro cestující.

To však není vše. V letech 2009–2010 proběhne Optimalizace železniční trati Praha Vysočany (včetně)–Lysá nad Labem (bez). Investorem této akce je SŽDC. Cílem stavby je posílit kapacitu dráhy tak, aby bylo možné převést dálkovou dopravu na východ republiky z tříkolejného koridorového úseku Praha Běchovice–Úvaly. Ten SŽDC plánuje v nejbližších letech modernizovat a převést na trať vedoucí do Kolína přes Čelákovice.

Mnohem rozsáhlejší stavební úpravy do železniční infrastruktury se zde připravují v horizontu let 2013–2016. V rámci druhé etapy budou rekonstruovány všechny železniční stanice i zastávky (Zeleneč a Mstětice) a traťové úseky.

V Čelákovicích vyrostou dvě ostrovní nástupiště, dojde ke změně geometrie kolejišťě, dosadí se nové sdělovací a zabezpečovací zařízení a počítá se i s významnou přeložkou trati ve směru na Prahu a rekonstrukcí mostu přes Labe.

MARTIN NAVRÁTIL


INVESTICE.
Na zlepšení technického stavu výpravní budovy v Čelákovicích je připraveno přes 19 milionů korun.
Foto: AUTOR