České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Naše priorita: obsazení vlaku


JIŘÍ PÁNEK

Komandující vlakových čet Domovské stanice vlakových čet Praha hlavní nádraží

Od roku 1995 sloužil nejdříve jako průvodčí v Havlíčkově Brodě v kraji Vysočina.

Po třech letech přestoupil do funkce vlakvedoucí, kde setrval do srpna 2001.

Posledních sedm let pracuje jako komandující vlakových čet v Praze na hlavním nádraží.

Práce komandujícího jej baví natolik, že by už svoji profesi neměnil.
Jiří Pánek z pražského Regionálního centra vlakového doprovodu vypráví, co všechno obsahuje práce komandujícího vlakových čet. Dokazuje, že jí propadl.

edním z komandujících vlakových čet organizační jednotky Vlakový doprovod osobní dopravy je i Jiří Pánek z Domovského střediska vlakových čet na pražském hlavním nádraží. To spadá pod pražské Regionální centrum vlakového doprovodu (RCVD). Jeho práce s sebou občas přináší i trochu adrenalinu. „Vystřídání chybějícího člena vlakového doprovodu je někdy náročnou, takřka „bojovou“ činností, ale prozatím se nám vždy podařilo odjet,“ říká.

Jak operativně řešíte řadu mimořádných situací?

Do mimořádností samozřejmě náleží i náhlé onemocnění některého z členů posádky nebo třeba nehoda na trati. Musíme všechny náležitosti tak dobře zkombinovat, aby vlak odjel. To je alfa a omega naší práce. Pro případ neschopnosti některého průvodčího či vlakvedoucího máme k dispozici zaměstnance takzvaně letmo. Tito lidé nejsou, jak se říká, zaturnusováni a jezdí právě jako náhrada za kohokoli, kdo momentálně nemůže odvézt „svůj“ vlak. A pokud nemáme k dispozici člověka z „letma“, přidělujeme po dohodě turnusovým pracovníkům práci přesčas.

Co se stane, když se v jeden moment z jakýchkoli příčin nedostaví hned několik vlakvedoucích a průvodčích najednou?

U nás v Praze na hlavním nádraží máme dispečerské vlakvedoucí. Ti jsou přítomni na našem pracovišti a v případě potřeby jsou schopni okamžitě nahradit kohokoli z chybějících členů vlakového doprovodu. Vystřídání chybějícího člena vlakového doprovodu je někdy náročnou, takřka „bojovou“ činností, ale prozatím se nám vždy podařilo odjet. Když to nejde jinak, jede například jedna posádka druhé vlakem naproti tak, aby se v přesně určené stanici vystřídala a byl tak co nejméně narušen grafikon vlakové dopravy.

Na jaké vlaky komandujete vlakový doprovod?

Kromě posádek vlaků Supercity Pendolino komandujeme v Domovském středisku vlakových čet Praha hlavní nádraží vlakový doprovod na všechny kategorie vlaků.

To se v práci asi nenudíte.

Co se týká objemu práce, jsme největší středisko vlakových čet v České republice. Je to dáno nejen postavením Prahy jako hlavního města republiky, ale současně i rozsáhlou regionální dopravou, která je z velké části včleněna do Pražské integrované dopravy. Mimo vlaky taktové dopravy, z nichž řada jezdí po patnácti minutách, se musíme potýkat i s rozsáhlou výlukovou činností v pražské a středočeské aglomeraci, která nám narušuje provoz a tím i pohyb našich posádek.

Čím se komandující zabývá mimo organizování práce vlakových posádek?

Komandující vlakových čet musí kromě běžné práce s posádkami a přípravou turnusů provádět například i kontrolní činnost zaměřenou mimo jiné do oblasti prevence vzniku mimořádných událostí, pracovních úrazů či narušení jízdního řádu. Vedeme přehled o účasti školení zaměstnanců či provádíme i tak nepopulární činnost, jako jsou detalkoholové zkoušky. Zpracováváme také předlohy provozních záznamů, vedeme evidenci stravenek, ale i přesčasové práce a čerpání dovolené. Vedle toho vedeme i přehledy výdeje a odevzdávání evidenčních lístků a zajišťujeme příděl pomůcek a materiálů zaměstnancům vlakového doprovodu. Podstatnou a vysoce odbornou činností je také zpracování docházkové úlohy všech zaměstnanců vlakového doprovodu pomocí výpočetní techniky.

MARTIN HARÁK