České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     


Nová optická trasa
Společnost ČD – Telematika dokončila projekt

rámci zkvalitňování služeb a jejich dostupnosti zákazníkům vybudovala společnost ČD – Telematika další páteřní optickou trasu, která významně zlepší přístup k moderním telekomunikačním službám v Mladé Boleslavi a jejím okolí.

V nově zřízené pozemní trase byl instalován optický kabel o profilu 72 vláken,jehož parametry splňují normu ITU-T G.652D.

Tato vláknová kapacita v kombinaci s přenosovým systémem DWDM, který umožňuje přenos až 16 x 10 Gbit/s, je dostatečná i pro budoucí rozvoj a pokrytí všech obchodních požadavků.