České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Výluka, to je i posila venkovních výpravčích

epřetržitá výluka železniční dopravy probíhá od 17. března až do 30. dubna v traťovém úseku Dobronín–Havlíčkův Brod na Vysočině.

„Výluka způsobila nárůst hodin ve službě u venkovních výpravčích v Havlíčkově Brodě. Standardně u nás slouží jeden venkovní výpravčí ve dne a druhý v noci. Na denní směně vypomáhá druhý venkovní výpravčí jen v době největší provozní špičky. To se po dobu konání výluky změnilo: druhý kolega nastupuje v půl šesté ráno a slouží až do půl sedmé večer. Pomáhá hlavně při organizování náhradní autobusové dopravy, která odjíždí z prostoru před nádražím,“ říká Lenka Horáková, jedna z venkovních výpravčích z Havlíčkova Brodu.

Výluka je dobře organizována, a prozatím tak nedošlo ke zbytečným stížnostem z řad cestujících. „Mezi Havlíčkovým Brodem a Dobronínem jezdí zastávkové autobusy, kterým pomáhá mikrobus jezdící do Mírovky a zpět. Tím se výrazně ušetří jak čas, tak i pohonné hmoty. Do Mírovky by totiž musely zajíždět velké autobusy, které by náhradní dopravu zkomplikovaly. A pro ty, kteří jedou přímo do Jihlavy, jsou pravidelně vypravovány dva přímé autobusové spoje,“ doplňuje výpravčí Lenka Horáková.

Její kolegové vlakvedoucí a průvodčí s výpravčími průběžně komunikují z autobusů pomocí mobilních telefonů, takže mají přesný přehled o počtu přestupujících cestujících. „Díky tomu můžeme minimalizovat případná zpoždění přípojných vlaků,“ tvrdí výpravčí.

Josef Kaplan, náměstek přednostky Provozního obvodu Havlíčkův Brod, doplnil, že se nepřetržitá výluka blíží ke konci a ve čtvrtek třicátého dubna bude ukončena. „Od třetího do devátého května budou v době od 7.40 do 19.30 hodin probíhat v tomto úseku již jen denní výluky. Nicméně i při nich dojde k rozšíření služby druhého venkovního výpravčího, a to v odpoledních hodinách do půl sedmé. Tato praxe se nám osvědčila a bezesporu pomohla ke zkvalitnění řešení výluk. Je dobře, když autobusy náhradní dopravy dozoruje druhý výpravčí,“ pochvaluje si praxi Josef Kaplan.

MARTIN HARÁK