České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Vyvarujme se rutiny!

JIŘÍ KOLÁŘ
Náměstek GŘ pro provoz
Pro provozní zaměstnance je nezbytný respekt z rutiny a disciplina na pracovišti.


asté mimořádné události v provozu nás přivádějí k zamyšlení, co je jejich důvodem a poukazují na důležitost disciplinované práce a bdělosti. Všichni, kdo pracují na železnici, vědí, jak nebezpečná je rutina. Neustále se opakující úkony, stálý jízdní řád a pravidelnost nás často přivádějí do stavu zažité jistoty, kterou velmi rychle nabourá jakákoli změna třeba v podobě mimořádného vlaku.

Příkladem může být poslední došetřená nehoda z loňského 13.září mezi stanicemi Mohelnice a Moravičany. Ukazuje, že lidé mohou kvůli zautomatizovanému chování chybovat. Traťový úsek mezi stanicemi Moravičany a Mohelnice na Šumperku prochází rozsáhlou přestavbou, kvůli které bylo dočasně odpojeno traťové zabezpečovací zařízení. Techniku nahradil člověk. A došlo ke srážce dvou vlaků, při které zemřel člověk. Příčinou nehody bylo dovolení jízdy vlaku do prostorového oddílu, aniž by byla výpravčímu předepsaným způsobem dána zpráva, že předchozí vlak tento prostorový díl uvolnil. Tedy velmi zjednodušeně řečeno – nedodržení předpisů při mimořádnosti.

Železnice je nejbezpečnějším druhem dopravy. Snažme se společně eliminovat nehody a mimořádnosti, kontrolujme naši práci vzájemně a nedopusťme nedisciplinovanost ani u druhých.