České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Co nabízíme: po celé síti bez omezení

S jízdenkou ČD Net lze bez omezení počtu ujetých kilometrů cestovat po celé republice.

minulých vydáních rubriky jsme vám představili jednodenní síťové jízdenky REGIONet a SONE+. Nabídku těchto výhodných síťových jízdenek, u kterých se cestující nemusí prokazovat nárokem na slevu ani zákaznickou kartou, doplňuje jednodenní síťová jízdenka ČD Net.

S jízdenkou ČD Net téměř bez omezení

ČD Net je jednodenní síťová jízdenka platná ve 2. třídě všech vlaků ČD po celé síti. Platnost jízdenky není omezena dnem v týdnu jako v případě jízdenky SONE+, ani použitou kategorií vlaku. Pouze do povinně místenkových vlaků si musí každý cestující zakoupit příslušnou místenku. V případě kategorie vlaků SC je třeba k jízdence ČD Net zakoupit místenku SC, na kterou cestující prokáže nárok. Cena místenky SC je stanovena na 200 korun, resp. 100 korun v případě prokázání nároku na Rail plus.

Jízdenka ČD Net se prodává ve dvou variantách. Ve variantě pro jednoho cestujícího stojí 450 korun, ve variantě pro skupinu dvou až pěti cestujících stojí 900 korun. Jednotliví spolucestující ve skupině nemusí prokazovat svůj věk.

Cestující se zakoupenou jízdenkou ČD Net může přepravovat jízdní kolo jako spoluzavazadlo nebo s využitím služby úschova během přepravy. V případě přepravy jízdního kola pouze jako spoluzavazadla si může zakoupit celodenní síťový přepravní doklad za 50 korun, v případě využití služby úschova během přepravy pak stojí celodenní doklad 60 korun.

Cestování v 1. třídě na jízdenku ČD Net lze pouze ve spojení s časovým doplatkem do 1. vozové třídy na In-kartě/Rail plus nebo In-kartě. Jízdenku ČD Net nelze použít pro jízdy do zahraničí jako jízdenky REGIONet a SONE+. Cestující s platnou jízdenkou ČD Net ve variantě pro dva až pět cestujících smí obsadit ve vlaku pouze tolik míst, kolik spolucestujících jízdenku současně využívá.

Předprodej ušetří čas

Jízdenku ČD Net je možné zakoupit v předprodeji až 2 měsíce předem. Jízdenku cestující může získat také přímo ve vlaku u průvodčího, ovšem po nástupu v obsazené stanici s přirážkou podle SPPO.

U vyhlášených smluvních prodejců Českých drah si mohou cestující zakoupit speciální verzi jízdenky ČD Net nazvanou ČD Net Open. Oproti základní variantě jízdenky ČD Net si podle svých potřeb volí cestující datum své cesty sám. Do předem zakoupené jízdenky doplní datum dne, kdy hodlá jízdenku použít. Jízdenka ČD Net Open je v prodeji pouze ve variantě pro jednoho cestujícího a stojí 480 korun.

O víkendu se SONE+

Na jednodenní síťovou jízdenku SONE+ může cestovat o sobotách a nedělích skupina dvou až pěti cestujících. V rozšířené variantě jízdenky SONE+ za 450 korun lze cestovat všemi vlaky ČD. V případě, že cestuje v sobotu nebo neděli skupina dvou až pěti cestujících, z nichž jsou maximálně dva dospělí, může být jízdenka SONE+ pro tuto skupinu výhodnější oproti jízdence ČD Net, která stojí ve skupinové variantě 900 korun.

Výhodně cestovat po regionech lze také s jednodenními síťovými jízdenkami REGIONet. Jízdenka REGIONet stojí 150 korun pro jednoho cestujícího, ve skupinové variantě 300 korun. Platnost jízdenky je však omezena hranicemi příslušného kraje a cestující mohou cestovat pouze regionálními vlaky.

Více informací o jízdenkách ČD Net se mohou cestující dozvědět v informačních letácích a na webových stránkách ČD.

   Více na www.cd.cz/cdnet.