České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Kolektivní vyjednávání

Přípravy na novou kolektivní smlouvu tentokrát s důrazem na odměňování.

odniková kolektivní smlouva na letošní rok byla uzavřena 18. prosince 2008. V průběhu kolektivního vyjednávání došlo ke shodě, že nová kolektivní smlouva bude muset doznat určitých změn – už vzhledem k tomu, že ta stávající vznikala v daném ekonomickém prostředí a za platnosti takzvaných Memorand, která nedávala vyjednavačům příliš prostoru k zásadnějším změnám, které by reflektovaly současnou ekonomickou situaci.

Zaměstnavatel se zavázal, že jednotlivé kroky vedoucí k přípravě nové Podnikové kolektivní smlouvy zahájí co nejdříve.

6. května se proto poprvé schází pracovní skupina, složená ze zástupců zaměstnavatele a odborových centrál. Tato skupina bude průběžně na svých pravidelných jednáních řešit například problematiku Katalogu prací a s tím spojeného systému odměňování.

Zaměstnavatel vnímá, že u některých funkcí je třeba revidovat stávající platové zařazení i systém odměňování, který by měl být zjednodušen a úžeji svázán s výkonem práce. Za tímto účelem byly již zahájeny diskuse s některými odbornými úseky.

V této souvislosti zaměstnavatel také vnímá důležitost srovnání s pracovním trhem v ČR. Výsledkem by měl být zjednodušený systém s důrazem na adresné odměňování dle náročnosti vykonávané práce.

Očekáváme, že tak bude připravena půda pro efektivní kolektivní vyjednávání, které bude zahájeno letos na podzim.