České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     O správě majetku ČD

Navrhujeme koncepci podnikání s majetkem v době hospodářské krize a restrukturalizace české železnice.

inanční krize, neuzavřená diskuse o úhradě ztráty z provozování osobní železniční dopravy ve veřejném zájmu, vývoj v organizaci české železnice a nemovitostním podnikání ovlivňují efektivitu správy nemovitostí ČD.

Stav budov ve správě Regionální správy majetku (RSM) je tristní. ČD disponuje 8079 objekty. Z toho pouze 2948 jich je v dobrém stavu, zatímco 1120 zcela nevyhovuje. Přesunem funkce provozovatele dráhy z ČD na SŽDC byly narušeny některé vazby, postupy a činnosti, převážně servisního charakteru. Odstraňování vnitřního dluhu není v reálném čase možné zajistit z vlastních zdrojů, hledáme proto cesty, jak zefektivnit majetkovou správu a získat další finanční zdroje například prodejem či pronájmem nemovitostí.

V oblasti majetkového podnikání bude posíleno aktivní vyhledávání obchodních příležitostí. Vznikne nová strategie prodejů a pronájmů budov, která bude fungovat na principu segmentace a kategorizace stanic podle nově stanovených parametrů (např. počet cestujících, poloha vůči obci a počet jejích obyvatel).

Dalšími prioritními oblastmi zájmu našeho úseku bude energetika a zefektivnění její kontroly, změna koncepce organizace úklidových služeb a vytvoření nové funkce zástupce ČD pro provoz budovy. Naším cílem je návrat osobní odpovědnosti a vymýcení nevšímavosti k jevům, které poškozují dobré jméno ČD.