České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     O čem jednali ministři

Neformálního zasedání ministrů dopravy zemí Evropské unie se v severočeských Litoměřicích zúčastnilo ve středu 29. dubna jedenáct ministrů dopravy.

o jednání ministrů se zapojilo celkem třiatřicet delegací, šestadvacet z nich pocházelo ze států Evropské unie. Neformálnímu zasedání předsedal český ministr dopravy Petr Bendl a na programu byla problematika takzvaných Inteligentních dopravních systémů (ITS).

Cílem akčního plánu ITS, který Rada ministrů dopravy schválila v březnu, je urychlení a koordinace zavádění Inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě, včetně styčných bodů s jinými druhy dopravy, jako je železnice.

Německý ministr dopravy Wolfgang Tiefensee v úvodní části zasedání vyzval k co nejrychlejší standardizaci a zavádění kompatibilních řešení v oblasti inteligentních dopravních systémů. Zdůraznil také, že je do budoucna nutné šířit dopravní informace i přes hranice zemí.

S náklady může pomoci soukromý sektor

Předsedající summitu Petr Bendl připomněl závěry Rady, která v rámci akčního plánu pro inteligentní dopravní systémy vyzvala členské státy, aby v této oblasti sladily svoji politiku. Tak bude možné odstranit bariéry pro rychlou výměnu dopravních informací.

Ministři se ve svých příspěvcích shodli na významném hospodářském potenciálu dopravních systémů ITS, zejména v rozvoji souvisejícího průmyslového odvětví.

Opakovaně také zaznělo, že je nutné posílit spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Například Rumunsko připomnělo, že soukromý sektor může s významnými náklady na budování systémů pomoci z důvodu větší plynulosti a bezpečnosti silniční dopravy.

Ministři zhodnotili také význam inteligentních dopravních systémů pro zlepšení bezpečnosti na silnicích a snížení počtu smrtelných nehod. Dobře fungující informační dopravní systémy mohou zabránit vážným nehodám například prostřednictvím rychlejšího zjištění nebezpečných dopravních a meteorologických podmínek či poskytnutím informací o aktuálních omezeních. Mohou též významně snížit nepříznivé dopady nehod na další provoz.

Styčné body mezi silnicí a železnicí

Diskuse potom patřila otázkám, jak přispěje ITS ke zvýšení bezpečnosti na železnici či s jakými styčnými body mezi železniční a silniční dopravou se počítá při zavádění ITS v silničním provozu – zde jde především o okamžité informace o haváriích či uzavřených železničních přejezdech.

V rámci litoměřického summitu také děkan pražské dopravní fakulty ČVUT Petr Moos představil u nás nově testovaný hybridní systém výběru mýtného, který v sobě kombinuje satelitní a mikrovlnnou technologii.

MARTIN HARÁK