České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Nákladní doprava v EU

Nákladní doprava se bez železnice neobejde. Musíme však stále zvyšovat její efektivitu.

eřejné slyšení na téma Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy se uskutečnilo 28. dubna v Brně. Problematikou nákladní železniční dopravy v rámci sjednocené Evropy se zabývaly více než dvě desítky expertů.

Pořadatelem byl Evropský hospodářský a sociální výbor, hostitelem Krajský úřad Jihomoravského kraje. O nákladní železniční dopravě v rámci sjednocené Evropy se zajímali představitelé Evropského hospodářského a sociálního výboru, českého Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty a v neposlední řadě také odborníci z Centra dopravního výzkumu.

Mezi hosty nechyběl Patrick Rousseaux z generálního ředitelství EK – Energie a doprava (z úseku železniční dopravy a interoperability), zástupci největšího českého nákladního dopravce ČD Cargo i dalších menších firem – OKD Doprava nebo Bohemia-kombi. Mezi hosty byl i prezident FS ČR Petr Čechák.

Hlavním důvodem brněnského jednání byla veřejná prezentace a projednání dokumentu Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti, zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Závěry konference, zahrnuté do stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru, se týkají velmi konkrétních záležitostí, mezi něž patří výběr a rozvoj koridorů pro železniční nákladní dopravu, zlepšování železniční infrastruktury, ale i cíle v oblasti životního prostředí.

(lp)