České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Německo je ve velkém propadu

a letošní leden se objem nákladní přepravy v Německu snížil o 27,9 procent v porovnání se stejným obdobím loňského roku, přepravní výkon poklesl o devětadvacet procent.

Počet přepravených intermodálních jednotek TEU (ekvivalent 20stopého kontejneru) zaznamenal propad o dvacet procent. Největší ztráty přepravy potom zaznamenal vývoz (36,5 %) těsně následovaný dovozem (36,3 %) a průvozem (35,8 %). Vnitrostátní přeprava se potýkala s poklesem přepravy o 22,8 %.

Objem vnitrostátní přepravy se na celkovém objemu podílel sedmašedesáti, dovoz patnácti, vývoz třinácti a průvoz pouhými pěti procenty. V důsledku krize stoupl podíl vnitrostátní přepravy na celkovém objemu přepravy meziročně o pět procent.

Podle Spolkového statistického úřadu největší propad zaznamenala hnojiva, a to o necelých šestapadesát procent. Dramatický pokles postihl i komoditu železa a neželezných kovů (42,2 %). Nižší objem přepravy o 38,8 procent vykázaly rudy a kovový šrot.

Zemědělské plodiny ztratily meziročně 29,4, potraviny a krmiva 26,7 a přeprava chemických produktů 26,5 procent. Jediný nárůst, a to o 1,2 procenta, si připsaly výrobky z minerálních olejů, zatímco pevná paliva ztratila 24,2 procenta.

ROMAN ŠTĚRBA