České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Opět se rozšiřuje dálkové řízení

álkové řízení provozu v úseku Přerov–Břeclav, které probíhá z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově, se dále rozšiřuje o další úsek směrem na Ostravu.

Řídicí sál byl vybaven potřebným zařízením a byla dokončena příprava technologie ve stanicích v traťovém úseku Přerov–Polanka n/O. Od 15. dubna probíhala výměna softwaru a připojování stanic pro dálkové řízení první části Prosenice–Hranice na Moravě. Tento úsek je ve zkušebním provozu od 30. dubna. Stanice Polom se k němu připojí 12. května.

Ve druhé etapě se 29. května připojí úsek Suchdol nad Odrou–Polanka nad Odrou včetně odbočky Odra. Rutinní provoz řízeného úseku Prosenice–Polanka nad Odrou–odbočka Odra bude zahájen 1. července. „Nevyskytly se žádné závažné nebo obtížně řešitelné problémy,“ komentovali spouštění dálkového řízení zkušebního provozu na prvním úseku technici Ladislav Omasta ze SŽDC a Patrik Psík z AŽD.

Výstavba CDP Přerov byla zahájena v únoru 2006 a v listopadu téhož roku byl uveden do zkušebního provozu dálkově řízený úsek Přerov–Břeclav dlouhý sto kilometrů, kde se dálkově ovládá 15 stanic. Úsek řídí pět traťových dispečerů, dvě operátorky a ve stanicích Hulín, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště a Hodonín jsou pohotovostní výpravčí. Nepřetržitě je obsazeno jedno pracoviště dispečera SŽDC.

Letos budou až do konce května sloužit výpravčí ještě ve stanicích v úseku Prosenice–Polom a do konce června v úseku Suchdol nad Odrou–Polanka nad Odrou.

Od července budou celý úsek Prosenice–Polanka nad Odrou–odbočka Odra, který obsahuje devět dálkově ovládaných stanic, řídit čtyři traťoví dispečeři a dvě operátorky. Dispečer železniční dopravní cesty bude společný pro obvod Břeclav–Polanka nad Odrou. Ve stanicích Prosenice, Hranice na Moravě, Suchdol nad Odrou a Studénka budou pohotovostní výpravčí. A pro řízení navazujících dirigovaných tratí bude ve stanici Suchdol nad Odrou dirigující výpravčí.

IVAN SKULINA


PLNÉ SOUSTŘEDĚNÍ.
Předvečer náběhu první etapy zkušebního provozu v Centrálním dispečerském pracovišti.
Foto: AUTOR