České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Firma se rozběhla dobře

Rozhovor s Josefem Plachým, předsedou představenstva a generálním ředitelem DPOV, dceřiné společnosti Českých drah. Mimo jiné o tom, jak si firma vede po dvou letech od svého vzniku.


JOSEF PLACHÝ

Předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti DPOV
kciová společnost DPOV splnila za dobu své dvouleté existence očekávání mateřské společnosti a stala se plnohodnotnou součástí skupiny České dráhy. Zabývá se údržbou, opravami a modernizacemi kolejových vozidel. Do jejího výrobního programu spadají především opravy vyšších stupňů u většiny řad lokomotiv a motorových vozů provozovaných na tuzemských tratích.

Co se během těch dvou let vaší existence podařilo?

V předcházejících dvou letech jsme se snažili hlavně důsledně plnit podnikatelský plán a také jsme vytvořili nové organizační schéma. Loni jsme se zaměřili na zvládnutí rozbíhajících se oprav nejmodernějších elektrických jednotek řady 471 a 680 a postupné ukončení zprovoznění lokomotiv řad 181 a 182 určených pro pronájem, náběh na jejich servis a následné opravy dle smluv. Další součástí našeho výrobního programu jsou opravy náhradních dílů a funkčních celků jako jsou převodovky, spalovací motory, dvojkolí a podobně. Rovněž provádíme povrchové úpravy skříní železničních kolejových vozidel jak pro opravárenské, tak pro reklamní účely. V neposlední řadě zajišťujeme i provozní údržbu a neplánované opravy lokomotiv.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Největším zákazníkem jsou jako v předchozích letech České dráhy. Předpokládáme, že z celkového objemu zakázek jich budeme pro naši mateřskou společnost realizovat 73 procent, pro ČD Cargo to bude 15 procent. Naším dlouhodobým cílem je postupně zvyšovat tržby od externích zákazníků. Letos by měly dosáhnout výše 12 procent z celoročního plánu.

O úspěchu firmy rozhodují i uvážené investice. Na co jste se v tomto ohledu zaměřili v minulých letech?

Na technologii. Mezi realizované investice patří nová kolejová váha pro Provozní středisko oprav v Přerově, zřízení a vybavení pracoviště pro demontáž a montáž podvozků elektrických souprav řady 680 pendolino v PSO Nymburk nebo modernizace lakovny kolejových vozidel olomouckého provozního pracoviště. Nesmím zapomenout ani na instalaci dynamické vyvažovačky či vytvoření potřebných skladových prostor.

A vaše plány?

Prioritou je vybavení našich pracovišť novými strategickými technologiemi v oblasti oprav dvojkolí a také zvýšení jejich kapacity. Investice v příštích třech letech budou vycházet ze zajištění cílů společnosti – ty orientujeme hlavně na snížení závislosti na subdodávkách, optimalizaci doby, po kterou oprava trvá a zajištění oprav nových řad vozidel...

Zastavme se teď u posledního bodu.

Pracoviště kolovky v PSO Nymburk bude připraveno k certifikaci oprav dvojkolí v České republice začátkem příštího roku. Pro získání certifikace oprav vysokorychlostních dvojkolí bude nutno tuto konfiguraci doplnit ještě o další strojní zařízení.

Vaše firma potřebuje zejména kvalifikované řemeslníky a techniky. Není jich nedostatek?

Firma DPOV vznikla z výkonných jednotek Českých drah, díky tomu máme znalé a kvalifikované zaměstnance. Chtěli bychom si je udržet, proto jsme se snažili vytvořit jim dobré pracovní podmínky a motivovat je na výsledcích jejich práce. V tomto směru si vážíme dobré spolupráce s odborovými organizacemi a podnikovým výborem OSŽ při DPOV. Od začátku roku 2007 jsme počet zaměstnanců navýšili, především dělnických profesí, o asi 10 procent. V tomto školním roce jsme také zahájili spolupráci s odbornými školami při přípravě a výcviku učňů.

IVAN SKULINA