České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Potřebujeme mladou krev

Je na Českých drahách dostatečný počet výpravčích?

ejlepší situace v naplnění stavu výpravčích je na Moravě, nejhorší v Praze. Hlavní město nabízí jednoznačně více jiných lukrativnějších pracovních příležitostí, proto se k nám hlásí méně zájemců o tuto náročnou, ale zároveň velmi zajímavou profesi.

Proto nabízíme moravským kolegům, kteří přišli o práci, nové uplatnění v pražském regionu. V blízkém časovém horizontu však budeme potřebovat mladé výpravčí. V tom by nám mohl pomoci program ČéDés, v jehož rámci se České dráhy snaží oslovovat absolventy odborných středních škol, kteří mají zájem o práci na železnici.

V současné době je na drahách 390 stanic, kde výpravu vlaků provádí samostatně vlakový doprovod a ve stanici je přítomen pouze takzvaný modrý výpravčí. Tento typ stanic mají strojvedoucí v sešitovém jízdním řádu označen černým kolečkem. Asi šest set stanic je obsazeno takzvanými červenými výpravčími, kteří provádějí klasickou výpravu vlaku, pochopitelně ve spolupráci s vlakovou četou.