České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Příští zastávka Bílek. Podívejte se.CELÁ V NOVÉM.
Do nové zastávky právě přijela jednotka Regionova, která spojuje Pardubice s Havlíčkovým Brodem.
Foto: AUTOR
astávka Bílek na trati 238 Pardubice – Havlíčkův Brod doznala zásadní změny. Od poloviny dubna slouží cestujícím v nové, stylizované podobě.

Původní dřevěná čekárna pocházela z roku 1946 a byla po stránce technicko-provozní v nevyhovujícím stavu, říká Miroslav Beneš, přednosta Správy budov a bytového hospodářství ze Správy dopravní cesty Jihlava. „Stav většiny konstrukcí byl prakticky neopravitelný a navíc byla budova pro současné potřeby a požadavky kapacitně předimenzovaná. Návrh byl navíc upraven podle požadavků správce Chráněné krajinné oblasti Železné Hory a města Chotěboř tak, aby zapadl do tamního pěkného přírodního prostředí,“ doplnil Beneš.

Celá modernizace v Bílku znamenala demolici původní čekárny a následné stavební úpravy. Šlo nejen o elektrickou instalaci osvětlení zastávky, ale i odvodnění a sanaci jímky na tamním pozemku. To vše, včetně výstavby nové čekárny, přišlo na více než jeden milion korun. V obvodu Správy dopravní cesty Jihlava průběžně dochází k opravám dalších zastávek, které nebyly v dobrém technickém stavu. Postupně bude opraveno asi dvacet objektů zastávek včetně nových toalet pro cestující.

„Bílek je východiskem turistických tras do Železných Hor, kde se například nalézá naučná stezka v údolí řeky Doubravy. Cesta údolím řeky do Chotěboře je nádherná, takový výlet opravdu stojí za to,“ říká Josef Kaplan, náměstek přednosty Provozního obvodu Havlíčkův Brod.

„Stará budova zastávky byla v tamní rekreační oblasti spíše strašákem. Změnu k lepšímu v železniční zastávce Bílek proto bezesporu uvítají nejen naši stálí zákazníci, ale pochopitelně i řada výletníků,“ řekl Josef Kaplan. K většímu pohodlí cestujících poslouží i nasazení modernizovaných motorových jednotek Regionova.

MARTIN HARÁK