České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     ČéDés i pro stávající studenty

abídli jsme program ČéDés také studentům partnerských středních škol. Projekt byl na začátku přednostně zaměřen na žáky devátých tříd základních škol, ale nakonec se setkal s tak velkým úspěchem, že je nyní rozšířen i pro současné studenty, kteří uvažují o práci u Českých drah.

Aby žáci mohli získat výhody Stipendijního programu ČéDés, musí zaslat motivační dopis na téma Proč chci získat Stipendijní program ČéDés a pracovat u Českých drah, ukázky prací, fotografií a prezentací zaměřených na železnici, které studenti vytvářejí během studia na střední škole. Výhodou budou již vykonané odborné zkoušky podle Výcvikového a zkušebního řádu pro zaměstnance ČD.

Na základě dopisu budou studenti následně pozváni na ústní pohovor, který bude zaměřen zejména na zájem o železnici, na schopnost vykonávat profesi strojvedoucího a na stručné znalosti o železnici a o firmě České dráhy. V případě, že studenti budou úspěšní v ústním pohovoru, budou ještě posláni na zdravotní vyšetření.

Letos v září by tak mohli se stipendijním program začít studovat nejen studenti v prvním ročníku, ale i vyšších ročníků. Předpokládaný počet přijatých studentů ze středních škol je přibližně 20 až 30. Záleží samozřejmě na odborných znalostech a dovednostech žáka a na jeho zájmu pracovat u Českých dráh.

„Jsem příjemně překvapena, že žáci středních škol projevili tak obrovský zájem o náš program a že chtějí po absolvování střední školy s dopravním zaměřením pracovat u Českých drah. Ukazuje to na skutečnost, že práce u nás je vnímána jako velmi perspektivní zaměstnání,“ řekla nám Blanka Havelková, která má projekt na starosti. „Do programu ČéDés si letos vybereme opravdu vynikající žáky,“ dodala.

Více informací o projektu najdete na stránkách www.ceskedrahy.cz/kariera. Ještě doplníme, že mezi partnerské střední školy patří například Střední průmyslová škola dopravní v Plzni nebo Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní v Praze.

(red)