České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Rodí se směrnice Euroviněta

irmy sdružené v Asociaci podniků českého železničního průmyslu (ACRI) jistě uvítají přijetí novely směrnice Euroviněta. Novela navržená Evropskou komisí umožní členským státům Evropské unie zahrnout do zpoplatnění provozu těžkých nákladních vozidel (dálniční známky, mýtné) některé externí náklady, vyplývající z negativního dopadu uvedeného způsobu dopravy na životní prostředí. Konkrétně se jedná o náklady způsobující znečištění ovzduší, hluk a přetížení dopravy.

Železnice potřebuje férové podmínky

Přijetí novely směrnice Euroviněty firmy českého železničního průmyslu velmi potřebují. Narovnání podmínek na silnici a železnici v oblasti nákladní dopravy pozitivně ovlivní další rozvoj firem sdružených v ACRI a stane se odrazovým můstkem pro intenzivní využití železniční dopravy. Přitom český železniční průmysl má obrovský potenciál. Další investice do tohoto sektoru budou mít multiplikační efekt na domácí ekonomický rozvoj. Podívejme se na věc zcela konkrétně: přinesou pozitivní vliv na zaměstnanost, zajistí kvalitní dopravní obslužnost a vyšší kvalitu cestování, zvýší exportní výkonnost podniků. V současnosti je železniční sektor postaven do nespravedlivé pozice vůči ostatním druhům dopravy, jako je doprava silniční a letecká. Společnosti provozující železnice čelí poplatkům infrastruktury a bezpočtu daní, které nejsou účtovány stejnou měrou ostatním dopravním odvětvím. Tato situace brání normálnímu konkurenčnímu procesu mezi nimi navzájem a deformuje výběr zákazníka. Narovnání podmínek na silnici a železnici v oblasti nákladní dopravy přinese několik efektů: zlepšení životního prostředí (menší množství CO2), méně dopravních nehod, nižší kongesce a především umožní prokázat, že železnice je ekologický a konkurenceschopný způsob dopravy.

Stanoveno pravidlo, že znečišťovatel platí

Revize Euroviněty je součástí tzv. Zeleného dopravního balíčku, který přijala Evropská komise v červenci loňského roku. Novela Euroviněty je spojena s internalizací externích nákladů silniční dopravy na principu „znečišťovatel platí“, čímž by měla vytvořit srovnatelné podmínky mezi jednotlivými druhy dopravy a odstranit tak stávající nesrovnalosti mezi různými způsoby dopravy.

Implementace opatření v Zeleném dopravním balíčku je rovněž součástí dopravní politiky, kterou Česká republika představila v souvislosti s předsednictvím v radě EU. „Intenzivně se bude věnovat projednání návrhu novely směrnice o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel (tzv. směrnice Euroviněta) s cílem dosažení shody mezi členskými státy v Radě," uvádí se v pracovním programu českého předsednictví v Radě EU.

(ACRI)