České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Internetová televize v plném prouduKAMERA V AKCI.
Štáb zpovídá Petra Bendla.
Foto: MICHAL MÁLEK

Už od léta minulého roku mohou příznivci železnice navštívit internetový server Českých drah, na němž naleznou filmy se železniční tematikou.

elevizní server Českých drah je přístupný jak z internetových stránek skupiny České dráhy, tak portálu osobní dopravy ČD. Najdete ho tedy na adrese tv.ceskedrahy.cz, resp. tv.cd.cz.

Od oficiálního spuštění 1. srpna 2008 na něj České dráhy umístily téměř devadesát snímků v celkové délce přes tisíc minut. To znamená, že byste k jejich zhlédnutí potřebovali více než osmnáct hodin.

„Média dnes sice přinášejí širší spektrum informací o dění na železnici, ale přesto je veřejnost seznamována spíše s kritickými příspěvky. Proto chceme lidem předkládat víc obrazových informací o službách, produktech a pozitivních proměnách Českých drah,“ vysvětluje její zakladatel Zbyněk Honys, ředitel Odboru komunikace Českých drah.

Příspěvky na televizním portálu jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů. Ten první tvoří aktuality mapující aktivity Českých drah pro cestující i necestující veřejnost. Druhý okruh zahrnuje jednotlivé díly pořadu Svět na kolejích, který vysílá Česká televize pravidelně jednou za měsíc. Zajímavým pohledem na fungování železnice v jednotlivých krajích České republiky je rubrika Železnicí po regionech. Pětiminutové filmy zachycují atmosféru nejen v prostředí Českých drah, a to pouze pomocí hudby a obrazu. Nejnovější kapitola je věnována vlakům za hranicemi naší země. Zde jsou umístěny oceněné snímky z festivalů zaměřených na filmy se železniční tematikou.

„Naším cílem je umisťovat na server alespoň jednu aktualitu týdně a k tomu průběžně další příspěvky v ostatních rubrikách,“ prozrazuje Simona Hradilová, vedoucí projektu. „Tím si získáme stálý okruh diváků, kteří budou mít dostatečný důvod k tomu, aby se na naše stránky pravidelně vraceli.“

Podle aktuálních statistik zavítalo v průběhu letošního dubna na stránky drážní televize téměř sedm tisíc návštěvníků. Ti se také mohou zúčastnit ankety, jejímž cílem je dozvědět se, co by zde zájemci o železniční dopravu rádi viděli, popřípadě na jaká témata se ještě více zaměřit do budoucna.

Kromě pravidelného přidávání nových reportáží chtějí České dráhy zatraktivnit svůj televizní portál také využitím moderních trendů, které dnešní elektronická média nabízejí.

„V rámci ankety například zjišťujeme, zda by respondenti měli zájem o zasílání avíza při zveřejnění každého nového příspěvku,“ zmiňuje jeden z příkladů Simona Hradilová.

Pavel Tesař

   tv.cd.cz