České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     V Kolíně se trápí výlukami

Pro letošní rok je připravena úprava harmonogramu v závislosti na schválení koordinačního plánu staveb v uzlu stanice Kolín: průjezd uzlem Kolín a železniční most přes Labe. Od 10. dubna probíhají denní výluky pro dokončovací práce na trakčním vedení a propracování koleje č. 1 Kolín – Velim. Pokračují práce na lávce pro pěší na zastávce Kolín zastávka. Předpokládané dokončení objektu je naplánováno do 31. května. Kromě nátěrů lávky se zapojují optické kabely, probíhá přepínání návěstidel z maket a zapojují přestavníky.U 85 procent objektů již došlo k výměně oken v rámci protihlukových opatření.

Vyšehrad bez zastávky

Na základě požadavku městské části Praha 2 byla zpracována studie ověřující možnost situování železniční zastávky na Výtoni. Po projednání studie se zástupci městské části Praha 2, Útvaru rozvoje města Prahy a zástupci orgánů památkové ochrany bylo rozhodnuto o dopracování přípravné dokumentace bez železniční zastávky v blízkosti Ostrčilova náměstí. Důvodem k negativnímu stanovisku je stávající památková ochrana.

Mezi Berounem a Zbirohem

Při výstavbě třetího koridoru byla ukončena výluka 2. koleje na úseku Králův Dvůr – odbočka Popovice. Byla provedena kompletní sanace železničního spodku, došlo k vybudování protihlukových stěn a opěrní zdi, osvětlení a přístupových chodníků na nové boční nástupiště. V současné době se také jedná s městem Zdice o souběhu staveb podchodu a přístupových ramp v této obci. V železniční stanici Zdice rovněž probíhá přestavba kolejiště a výstavba technologického objektu.

Jižní Čechy chtějí kvalitu

Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí přinese kvalitní a tichý železniční provoz a větší komfort pro cestující. Harmonogram optimalizace železniční stanice České Velenice však komplikuje související investiční stavba společnosti E-ON. Vyskytují se zde problémy s územním rozhodnutím u napájecí linky 110 kV. Předpokládané ukončení stavby je v roce 2012.

(SŽDC)