České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Rodí se nový most přes SázavuBetonáž.
Zaměstnanci společnosti Firesta v plné práci při stavbě mostních pilířů.
Foto: AUTOR

Taková stavba ještě na IV. koridoru nebyla. Provází ji řada opatření, výluky a náhradní autobusová doprava. Staví se nový most přes Sázavu.

dyž se v září roku 1871 zahajoval provoz na Dráze císaře Františka Josefa z Vídně ku Praze, vlaky od Benešova nějaký čas jezdily pouze do Čerčan. Chyběl totiž most přes Sázavu. K dokončení celého úseku došlo až v prosinci téhož roku. Od té doby se most dočkal několika rekonstrukcí, zejména z let 1904 až 1926, a elektrifikace z let 1969–1971.

V současnosti v rámci koridorové stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice, zahájené v říjnu 2006, je celý most v první traťové koleji snesen a v těchto týdnech se horečně betonují pilíře pro most nový. Těsně vedle stavby, po mostě převádějícím druhou kolej, funguje normální provoz.

Lávku přiblíží k vodě

„Práce na dvoukolejném mostě přes Sázavu byly zahájeny letos 25. března,“ říká Pavel Halla, tiskový mluvčí SŽDC. „Jako první byla zcela snesena západní část mostu nesoucí první traťovou kolej. Po snesení ocelové konstrukce se provádí ubourání horní části stávajících kamenných pilířů. Spodní stavba bude zesílena dvěma řadami mikropilotů u pilířů a jednou řadou zemních kotev u opěr,“ dodává.

Nová konstrukce mostu o šesti polích bude ocelobetonová, spřažená a umožňující zřízení průběžného štěrkového lože. Celková délka mostu bude 182, z toho délka přemostění bude 165 metrů. Vedle mostu bude zároveň vybudována nová lávka pro pěší coby náhrada za lávku původní. Nově ale bude umístěna níže nad vodní hladinou, aby umožnila přechod řeky bez překonávání zbytečných výškových rozdílů.Provozní situaci v tomto významném dopravním uzlu usnadňuje fakt, že kolejové spojení první a druhé koleje je nově zřízeno ve směru od Čerčan až za mosty, poblíž zastávky Pyšely. Současně v samotných Čerčanech probíhá od 17. března rekonstrukce liché skupiny staničních kolejí.

Nastupuje se na písku

Výpravčí tak mají k dispozici pouze druhou a čtvrtou kolej pro vlaky na hlavní trati. Osmá kolej slouží „lokálce“ směr Ledečko. Na provizorní deváté koleji, předané do provozu koncem března, bylo zřízeno dočasné sypané nástupiště a odbývá se tu veškerá osobní doprava směr Týnec nad Sázavou a Vrané.

Dvěma výpravčím ve směně pomáhá zabezpečovací zařízení ESA 11 a JOP obsluhované již z nedávno dokončené provozní budovy. I tak bude stanice Čerčany ještě několik měsíců připomínat především velké lidské mraveniště.

MARTIN NAVRÁTIL