České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Odměna za kvalifikaci

Podniková kolektivní smlouva na rok 2009 obsahuje nový článek 22, odměna za udržení kvalifikace.

dměna se poskytuje pouze zaměstnancům, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu na stanovenou pracovní dobu. Odměna se tedy neposkytuje zaměstnancům, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo zaměstnancům, u nichž je povinné školení nahrazováno, dle předpisu ČD Ok2, odbornými semináři.

Odměna se poskytuje za období šesti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výše základní sazby je odvozena od sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. Výše odměny za sledované období je polovina základní sazby. Odměna za sledované období se neposkytuje zaměstnancům, kteří byli v období přípravy na výkon povolání, byla jim v souladu s článkem 72, 73 předpisu ČD Ok2 pozastavena kvalifikace a ve sledovaném období odpracovali méně než 21 dnů. Odměna se vyplácí v posledním měsíci sledovaného období spolu se mzdou v pravidelném výplatním termínu.