České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     

TSS dostane třetí pluh

Letošního 25. ročníku Mezinárodní výstavy železniční techniky v německém Münsteru (proběhl ve dnech 21. - 23. 4.) se zúčastnila i Traťová strojní společnost. V rámci expozice firmy Plasser&Theurer, známého rakouského výrobce a dodavatele železniční stavební techniky, vystavovala za značného zájmu návštěvníků dynamický stabilizátor DGS 62N CZ, jediný toho druhu v u nás. Stroj slouží pro zhutnění a stabilizaci štěrkového lože po pracích na železničním svršku. Dynamická stabilizace slouží k urychlení průběhu konsolidace koleje po úpravě jejího směrového a výškového uspořádání. Stroj spolu se štěrkovým pluhem SSP 2005 SW získala TSS v roce 2008. Pro letošní rok má Traťová strojní společnost smluvně zajištěnu dodávku vysokovýkonné automatické podbíječky 09-3X a dalšího pluhu SSP 2005 SW. Na veletrhu byl uzavřen s firmou Plasser&Theurer kontrakt na dodávku v pořadí už třetího štěrkového pluhu SSP 2005 SW. Ten bude Traťové strojní společnosti dodán v roce 2010.

Bohumír Mottl


ČD – T upevnila své pozice

Společnost ČD – Telematika byla na prosincovém zasedání představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) přijata s účinností od 1. ledna letošního roku za přidruženého člena této asociace. Na základě tohoto členství chce ČD – Telematika podporovat a ochraňovat rovné a otevřené tržní prostředí elektronických komunikací, které bude založené na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže. V rámci pracovních skupin je připravena řešit technické a provozní standardy, které budou zaměřené na stávající služby. Dále chce definovat a prosazovat společné podmínky pro další optimální rozvoj mobilních sítí GSM a vytvářet předpoklady pro poskytování nových služeb ve všech veřejných mobilních telekomunikačních sítích v České republice.

(čdt)


Škola se přátelí s Japonci

Na pardubickém zámku byla v pondělí 20. dubna slavnostně uzavřena smlouva o spolupráci a vědecké výměně mezi Univerzitou Pardubice a Národním institutem materiálového výzkumu (NIMS) v japonské Tsukube. Slavnostní ceremonie uzavřela jednodenní česko-japonskou konferenci zaměřenou na výzkum pokročilých materiálů. Zmíněný japonský insitut (NIMS) je považován za jeden z nejlepších světových výzkumných ústavů v materiálových vědách. Univerzita Pardubice se tak stala jednou z mála evropských institucí, které mají s NIMS uzavřen tento typ dohody. Při této příležitosti proběhlo setkání s rektorem u kulatého stolu v novém areálu Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu v Pardubicích. Doufejme, že dohoda povede co nejdříve ke konkrétním výsledkům.

Valérie Wágnerová