České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Buďme silní a moderní

České dráhy musí vždy řešit mnoho klíčových problémů najednou. Nedostatek peněz to ale bude vždycky.

ejdůležitějším úkolem našeho úseku je zajistit financování osobní dopravy. Bohužel nedořešení této problematiky mělo a stále má devastující vliv na finanční hospodaření společnosti. Pracujeme na tom, aby letošní rok byla pokryta nedofinancovanost regionální dopravy jednorázovým způsobem. Snažíme se vysvětlit všem zúčastněným, že v roce 2010 už by mělo být legislativní prostředí nastaveno tak, že se taková situace nebude opakovat. České dráhy si už každoroční několikamiliardový deficit nemohou dovolit.

V okamžiku, kdy dojde k plnému dofinancování osobní dopravy a zároveň otevření trhu pro konkurenci, stane se železniční trh atraktivní pro spoustu dalších subjektů. Budeme muset obstát v soutěži se štědře podporovanými státními železnicemi ze západní Evropy stejně tak jako s efektivními soukromými dopravci. Proto finišujeme přípravné práce na spuštění komplexního, tříletého transformačního programu Vize 2012. Firma musí být řízena nikoliv podle pocitů, ale podle věrohodných čísel.

Zkrátka – děláme všechno pro to, aby se z monopolního státního podniku stala moderní, silná obchodní firma, která si obhájí klíčovou roli na trhu železniční dopravy i v dalších mnoha letech.