České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     



Tradice, která má evropský rozměr

S jakými novinkami se setkáme na letošním mezinárodním veletrhu Czech Raildays 2009 v Ostravě?

ezinárodní veletrh Czech Raildays slaví desáté jubileum. Za dobu své existence se stal místem pro prezentaci moderní techniky i místem pro dialog všech zainteresovaných skupin. Má na co navazovat. Určitě ani letos neporuší tradici veletrhu o kolejové dopravě v evropském rozměru.

Prostřednictvím veletrhu se bude prezentovat více než 130 firem. S řadou zajímavých exponátů se návštěvníci setkají v jednotlivých stáncích i na kolejích. To vše ve znamení 150. výročí společnosti Škoda Holding a 160. výročí CZ LOKO. Nebude chybět ani řízený dialog techniků formou doprovodných akcí: v úterý 16. června proběhne seminář Kolejová vozidla, komponenty, systémy a infrastruktura, ve středu 17. června 2. ročník konference Vysokorychlostní železniční doprava v České republice II a konečně 18. června konference Spojení města a venkova moderní železnicí. Srdečně zveme čtenáře Železničáře i všechny ostatní ve dnech 16. – 18. června do Ostravy na veletrh i všechny doprovodné akce.