České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Chceme čisté a funkční vozy

Na Dušanovi Tylichovi leží rozhodně nemalá zodpovědnost. Jako vrchní přednosta Depa kolejových vozidel v Olomouci odpovídá za stav kolejové techniky v osobní dopravě.

epo kolejových vozidel (DKV) Olomouc se nyní soustřeďuje na výkony v osobní dopravě. Vozbu osobních vlaků zajišťuje na územích Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a částečně i Zlínského kraje v elektrické i nezávislé trakci.

Kdo všchno spadá do obvodu DKV Olomouc?

Tvoří ho provozní jednotky (PJ)Olomouc, Bohumín, Valašské Meziříčí a Provozní pracoviště (PP) Šumperk. Místně příslušná provozní pracoviště zajišťují základní provozní ošetření a hygienickou očistou vozidel. Jsou i nástupními místy lokomotivních čet. K personálu depa patří i posunovači ve stanicích na tratích, na kterých zajišťujeme vozbu. Z celkového stavu 2069 zaměstnanců je 865 strojvedoucích a 465 správkárenských pracovníků. Zbývající jsou ostatní provozní pracovníci ve stanicích, provozních jednotkách a správním aparátu. Celkově provozujeme přes 1030 železničních kolejových vozidel.

A o jakou techniku se staráte?

V PJ Olomouc, Bohumín, Valašské Meziříčí a PP Šumperk zajišťujeme servis hnacích vozidel a osobních vozů podle udržovacího systému a udržovacího řádu. PP Šumperk se zabývá dieselovou trakcí, PJ Olomouc dieselovou trakcí a několika elektrickými lokomotivami jezdícími na Prostějovsku. PJ Valašské Meziříčí pečuje o motorové vozy v regionální dopravě Zlínského kraje. V PJ Bohumín se udržují dieselové lokomotivy řad 714, 754, dále 25 elektrických jednotek řady 460 a tři řady 471. A také pět elektrických lokomotiv řady 163, které mají oprávnění pro provoz na určených polských železničních tratích. Specifikum PJ Bohumín je údržba velkého počtu odvěšených osobních vozů pro osobní vlaky a rychlíky. Rovněž se zde nachází areál technicko-hygienické údržby.

Do jaké míry je komplikací stáří vozidel?

Ta kolejová vozidla, která máme ve stavu, jsou v provozu kolem 25 let. To je už znát jak z hlediska provozní údržby a spolehlivosti techniky, tak i úrovně kultury cestování. Zvýšená péče o čistotu souprav osobních vozů v posledních letech je jen základním krokem k pohodě cestujících.

Kde konkrétně s tímhle problémem bojujete?

Zabýváme se například přečalouněním interiérů osobních vozů řady A, zlepšením interiéru toalet na některých rychlíkových vozech a revizí pojezdového ústrojí těchto vozů. Zvláště motorové vozy řady 851, 831, a 810 postupně nahrazujeme dvou- a třívozovými motorovými jednotkami Regionova. Ve stavu jich máme 15. Příjemnou záležitostí je provozování tří elektrických jednotek řady 471 City Elefant.

Využíváte ve svých provozech i novější technologie?

Do určité míry ano. Například v PJ Olomouc jsme se zaměřili na soustředěné opravy podvozků Goerlitz velkých zelených osobních vozů, jejichž technický stav je v krajních hodnotách. S tím jsou spojeny i revize rozvaděčů a brzdičů osobních vozů, a to díky rekonstruovanému zkušebnímu stavu s Certifikátem firmy DAKO Třemošnice před dvěma lety. Mezi zajímavá zařízení patří zkušební stav na měření charakteristik vinutých pružin pro všechny typy primárního a sekundárního vypružení vozidel. Zmíněná pracoviště mají již třetím rokem certifikaci podle normy ISO 9001. Dále se chceme soustředit na bezvadnou údržbu alkalických i gelových akumulátorových baterií všech typů vozidel, abychom prodloužili jejich životnost.

IVAN SKULINA