České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     
Za bezpečnější dopravu

V Jindřichově Hradci proběhl seminář o bezpečnosti na železnici a silnici určený hlavně dětem a mládeži ze základních škol. ČD akci podpořily Preventivním vlakem.

rámci Dne bezpečnosti dopravního provozu pořádaného jihočeským krajským úřadem se ve čtvrtek 28. května konal odborný seminář. Po úvodním slovu hejtmana Jiřího Zimoly přednesl Jiří Pokorný, ředitel odboru legislativy ministerstva dopravy, referát na téma Legislativní opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravního provozu. Další prezentace zástupců Policie ČR, Centra dopravního výzkumu a organizace BESIP se z větší části týkaly bezpečnosti silničního provozu.

Nezrušitelné přejezdy

Ředitel Jindřichohradecké místní dráhy Jan Šatava vtipným a výstižným způsobem představil nehody na přejezdech úzkokolejky. Mimochodem všechny je způsobili řidiči automobilů. Zamyslel se nad vztahem mezi provozovatelem dráhy a vlastníky silničních komunikací, zejména přejezdů. Problémem podle něj je, že veškeré povinnosti včetně finančních ze zákona leží na provozovateli dráhy. Posteskl si rovněž, že přejezdy jsou prakticky nezrušitelné.

Poradce jihočeského hejtmana pro oblast dopravy Ivan Študlar zhodnotil, jak jsou plněna opatření ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v kraji a obecně k nehodovosti na přejezdech. Příčinám nehod, prevenci a ukázkám se zase věnoval tiskový mluvčí Drážní inspekce Zdeněk Neusar.

Připomněli tragédii ve Studénce

V závěrečném prostoru vyhrazeném diskuzi vystoupil ředitel Odboru 18 GŘ ČD Vítězslav Lössel, který se ohlédl za mimořádnými událostmi na přejezdech Jihočeského kraje v letech 2007–2009. Smutné je, že od začátku letošního roku do dne konání semináře došlo už ke dvanácti událostem, při nichž zemřeli dva lidé a jeden byl těžce zraněn. Vítězslav Lössel také poznamenal, že statistická data z loňského roku jsou silně ovlivněna tragickou událostí ve Studénce. Připomněl i loňskou srážku vlaku s kamionem, kdy vinou řidiče zemřel na Karlovarsku strojvedoucí motorového vozu.

Osvěta zábavnou formou

Po ukončení semináře byla pro jeho účastníky připravena návštěva vozu Preventivního vlaku. Zájemci si také mohli prohlédnout vagony Jindřichohradecké místní dráhy. Preventivní vlak se tentokrát skládal jen z konferenčního vozu – ostatní teď jezdí s Kinematovlakem. Žáci a studenti pěti místních škol a učilišť se ale i tak bavili při „one man show“ na téma prevence před nebezpečími na kolejích od Roberta Drozdy, bezpečnostního specialisty ČD Cargo.

„Bylo to vtipně podané a zároveň hodně poučné,“ řekl za většinu žáků devátých tříd Michal Svoboda ze III. základní školy v Jindřichově Hradci. Slova potvrdil i potlesk jeho spolužáků. A jaké bylo hlavní poselství letošního Preventivního vlaku? Tři základní zásady: nevyskakovat a nenaskakovat z/do vlaku, nechodit po kolejích a nelézt na vozy.

Martin Navrátil


PREVENTIVNÍ VLAK.
Druhá část semináře o bezpečnosti dopravy se odehrávala na kolejích před nádražím.
Foto: AUTOR