České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Čistota souprav se zlepšuje

DANIEL ADAMKA

Vedoucí oddělení řízení kvality osobní dopravy

Jak pokračuje projekt sledování kvality souprav osobních vozů?

ledování kvality vozových souprav je projekt, který má zlepšit kvalitu nabízených služeb tak, jak je vnímají naši zákazníci. Od září minulého roku se začal tento projekt implementovat na Odstavném nádraží Jih, depa kolejových vozidel Praha, a postupně se rozšiřuje na celou síť. Základním principem je převzetí vlakové soupravy členy vlakového doprovodu, kteří hodnotí, zda přistavená souprava odpovídá standardům.

Otázkou ale zůstává, zda se nám v dostatečné míře podařilo zlepšit kvalitu. Z dotazníků rozdaného mezi členy vlakového doprovodu vyplynulo, že nejvíce se zlepšila čistota vozů a doplňování hygienických prostředků. To, co se nemění dostatečně, je vybavení vozů a zastaralý vozový park.

Z pohledu cestujících je změna viditelnější. Ve stejném období (od března do dubna) klesl počet stížností na čistotu vozů o 33 procent. V tom vidím úspěch projektu.

Pro následující období je zapotřebí získat prostředky na dílčí modernizace vozů, dostatečný počet náhradních dílů a nepolevovat v úklidu. Všem, kteří pomáhají zlepšovat kvalitu, ať už jsou to pracovníci jednotlivých dep kolejových vozidel nebo členové vlakového doprovodu, bych chtěl tímto poděkovat.