České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     „EgroNet“ na Šumavě

V Plzni se jednalo o regionálním projektu Böhmerwald/Šumava.

inisterstvo dopravy připravilo ve spolupráci se svými partnery v Bavorsku konferenci ke zkvalitnění regionálních výkonů a lepší přístupnosti oblastí Český Les, Šumava, Bavorský les v Jihočeském a Plzeňském kraji železnicí. Měla by to být obdoba již devět let dobře fungujícího projektu Egronet na severozápadě Čech.

Konference se uskutečnila 28. května v plzeňském hotelu Marriott za účasti zástupců ministerstva dopravy, krajských samospráv i Českých drah. Za Bavorsko byli přítomni zástupci ze spolkové i regionální úrovně. Jednání navazovalo na prezentační jízdy, které se uskutečnily 12.–13. června a 1.–2. října 2008.

Stěžejním bodem programu bylo představení projektu Bavorsko – ČR Cíl 3 a Böhmerwald/Šumava, potvrzení cílů projektu a vytyčení dalšího postupu. Projekci snímků z obou prezentačních jízd a situační plánky traťových spojení zajistili Július Lovás a Václav Nováček.

IVO ŠTECHA