České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Slyšeli jsme u evropského stolu

Sdružení evropských železnic (CER) je nejdůležitější železniční organizace v Evropě.

CER se sdružuje 72 společností ze všech 27 členských zemí EU, kandidátských zemí (Chorvatsko, Makedonie, Turecko), balkánských zemí, Norska a Švýcarska. Sídlí v Bruselu.

Bezpečnost není zadarmo

Ve středu 29. dubna se v Lille uskutečnila konference Ekonomické vyhodnocení opatření v oblasti bezpečnosti, kterou pořádala ekonomická organizační složka ERA.

Kromě plenárního zasedání se diskuse odehrávala v rámci čtyř kulatých stolů. Zástupci CER tlumočili názor, že není možné další regulací klást dodatečné finanční nároky na dopravce, aniž by se porušila rovnováha na trhu. Železnice podle nich zůstává nadále nejbezpečnějším dopravním odvětvím a jakákoliv další nařízení v oblasti bezpečnosti musí být vyhodnocena především z hlediska ekonomických dopadů.

Doprava patří na koleje nejen ve Švýcarsku

Švýcarský ministr dopravy Moritz Leuenberger předal 9. května odměnu ve výši 5000 eur nevládní Alpské iniciativě, která bojuje proti negativním dopadům dopravy v alpském regionu. Akce se účastnil také výkonný ředitel CER Johannes Ludewig. Hlavním cílem oceněné organizace je převedení dopravy v co největší míře ze silnice na koleje.

Šrotovné znevýhodňuje železnici proti autům

Zástupci CER odeslali 19. května dopis Evropské komisi, ve kterém podrobují tvrdé kritice systém udělování šrotovného v mnoha členských státech Evropské unie. V dopise se konstatuje, že systém šrotovného je určen výlučně pro podporu pouze jednoho segmentu výroby a dopravy, navíc toho segmentu, který má jednoznačně nejhorší vliv na životní prostředí.

Z tohoto hlediska má být šrotovné pochybným využitím veřejných financí. Zvláště když ještě přihlédneme k vizi udržitelné dopravy, kterou prosazuje právě Evropská komise.

JIŘÍ HAVLÍČEK


ODMĚNA.
Švýcarský ministr dopravy M. Leuenberger (vlevo) a J. Ludewig z CER oceňují Alpskou iniciativu.
Foto: www.CER.BE