České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Fotografie z titulní strany


ČEKÁNÍ NA SMRT.
Polystyrénová figurína v oranžové vestě je zatím celá. Během všech tří pokusů ji ale vlak na zkušební trati nemilosrdně rozdrtil a roznesl po okolí.
Foto: AUTOR