České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     
Nové koleje na jihu Čech


CEREMONIÁL.
Poklepem na kolejnici stavbu otevřeli (zleva) Jakub Munzar, Radek Vičar (oba ze SŽDC), ředitel Viamontu DSP Ondřej Novák a ředitel stavební správy SŽDC Plzeň Václav Šťastný.
Foto: MARTIN NAVRÁTIL

Optimalizace trati České Velenice–Veselí nad Lužnicí běží už řadu měsíců. Teprve nyní se ale slavnostně, i když jen symbolicky otevírala.

třeboňském Společenském centru Roháč 26. května poklepali na kolejnici. Akce se ale neodehrála venku před nádražím, ale v uzavřené místnosti a parádně nablýskaná kolejnice měřila jen asi metr a půl.

Práce začaly na podzim

Představitel samosprávy, místostarosta Českých Velenic Miroslav Kotrč a zástupce investora, náměstek generálního ředitele SŽDC pro techniku Radek Vičar symbolicky zahájili akci s názvem Optimalizace trati České Velenice–Veselí nad Lužnicí, 1. stavba. Ceremoniálu se také zúčastnili Karel Hanzelka ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ředitel stavební správy SŽDC Plzeň Václav Šťastný a předseda představenstva firmy Viamont DSP Ondřej Novák. Slova „symbolicky zahájili“ jsou ovšem v tomto případě více než na místě. Práce v terénu totiž probíhají již od podzimu loňského roku.

Bezbariérový přístup ke všem nástupištím

Stavba si však slávu určitě zasloužila. V jejím rámci dojde k celkové změně kolejového řešení železniční stanice České Velenice, novému řešení nástupišť, instalaci moderního zabezpečovacího zařízení a především kompletní elektrizaci pro střídavou trakci 25 kV 50 Hz.

Optimalizace trati probíhá konkrétně mezi kilometrem 163,100 u mostu přes Lužnici na státní hranici s Rakouskem až po km 166,000 ve směru trati na České Budějovice a směrem k Veselí nad Lužnicí po km 1,868.

Úpravy kolejiště ve stanici České Velenice zahrnují i nové zapojení železničních tratí směrem do Českých Budějovic a do Veselí nad Lužnicí. V oblasti nástupišť jsou posouvány nové koleje tak, aby požadovaný průjezdný průřez pro elektrické vlaky nezasahoval do stávajícího zastřešení nástupišť, které bude zachováno. Ke všem nástupištím přibudou nové bezbariérové přístupy a budou doplněna o zařízení usnadňující pohyb osobám nevidomým a slabozrakým. Dosazen je nový kolejový svršek kolejí i výhybek tvaru S49 na betonových pražcích. Výhybky budou opatřeny elektrickým ohřevem výměn.

Informace o stavbě

Celkové náklady se odhadují na 850 milionů korun, část nákladů bude hrazena z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava. Plánované ukončení má být v polovině roku 2011. Zhotovitelem je „Sdružení České Velenice“, které se skládá ze společností Viamont DSP Ústí nad Labem a Firesta – Fiešer, rekonstrukce a stavby Brno.

Rekonstrukcí v příštích měsících projde jak významný hraniční železniční most přes Lužnici, tak i všechny propustky v obvodu železniční stanice. Celá stanice rovněž bude zatrolejována v návaznosti na elektrizovanou trať z rakouského Gmündu a na nyní dokončovanou elektrizaci trati do Českých Budějovic. Součástí stavby je i realizace nového areálu napájecí stanice trakčního vedení a úprava výpravní budovy pro umístění technologie moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, včetně nového rozhlasu. Ředitel stavby Tomáš John z Viamontu DSP sdělil, že k dnešnímu dni dokončili již asi polovinu z celkového objemu prací.

Parametry stavby snesou evropské srovnání

„Výsledkem dokončené stavby bude uvedení železniční stanice České Velenice do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům v rámci interoperability pro tratě evropského železničního systému,“ řekl generální ředitel SDŽC Jan Komárek. „Zvýšíme bezpečnost jak z pohledu drážní dopravy, tak z pohledu cestující veřejnosti.

MARTIN NAVRÁTIL