České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Nové trendy v kombinované dopravě

rize může být pro někoho hrozbou, pro jiného naopak výzvou. Operátor vlaků kombinované dopravy Bohemiakombi se zařadil mezi firmy, na které negativní dopady aktuální hospodářské situace nedoléhají v plné síle.

Důvěra ve vlastní schopnosti společnosti Bohemiakombi vychází z faktu, že operátor vlaků nabízí silničním dopravcům alternativní přepravu po železnici, která je pro ně levnější, než jsou jejich vlastní náklady při přímé přepravě po silnici. Povzbudivý je zejména zvýšený zájem českých silničních dopravců, který shodou okolností nastal právě v období propukající krize. Díky novým přepravám českých silničních dopravců se v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil počet silničních návěsů přepravených po železnici o 30 procent, což mimo jiné přispělo ke zlepšení průběžného výsledku společnosti. Za první čtvrtletí došlo k nárůstu o 27,4 procent.

Bohemiakombi dlouhodobě prosazuje vizi, že nikoliv operátor kombinované dopravy, nýbrž silniční dopravce je tím nejdůležitějším subjektem, který vůči konečnému zákazníkovi zajišťuje přepravu zboží z domu do domu. S tímto podnikatelským záměrem se firmě daří koncentrovat přepravy jednotlivých silničních dopravců do celých vlaků na dlouhé vzdálenosti a realizovat tak přepravy po kolejích s vysokou mírou spolehlivosti a s rychlostí přepravy srovnatelnou se silnicí. Ucelené vlaky Bohemia Express jezdí každý druhý pracovní den kyvadlově z Lovosic severním směrem do Hamburku, západním směrem do Duisburgu a jednou týdně do italského Terstu.

O novém trendu kombinované dopravy jednali účastníci kongresu EASTLOG 2009 na firemním semináři organizovaném společností Bohemiakombi 27. května. O závěrech tohoto jednání vás ještě budeme informovat.

VLADIMÍR FIŠER