České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     
NA KOLEJÍCH.
Na výlet do Polabí se dostanete vlakem. Můžete začít v Lysé nad Labem nebo Čelákovicích.
Foto: MARTIN NAVRÁTIL

Toulání na polabské stezce

Polabí není jen pěkná rovina. Najdete tady množství hezkých míst pro náročné pěší putování i cykloturistiku. Tak si nasedněte do vlaku a vydejte se na výlet.

ilovníci krásné české krajiny si přijdou v Polabí na své. Kromě nádherných výhledů z kopců se tu po dlouhé chůzi dá na mnohých místech osvěžit koupáním. Můžete také navštívit muzea a v nich se poučit o historii zdejšího kraje. Každý si najde to svoje.

Třeba mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Pro zvýšení turistické atraktivnosti zde již před devíti lety vybudovali naučnou stezku. Je dlouhá 21 kilometrů a najdeme na ní 23 zastavení s informačními tabulemi. Stezka začíná na náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Ještě před pomyslným startem zde na turisty čeká zajímavé muzeum. Městu navíc vévodí krásný zámek hrabat Šporků s veřejně přístupným parkem. V něm můžete obdivovat sochy z dílny slavného sochaře Matyáše Brauna.

Borové lesy plné hub

Naučná stezka vás z Lysé zavede do bývalého lomu Ve skále, kde byly nalezeny zkameněliny plesiosaurů z období křídy. Další zastávkou je Hrabanovská Černava, známá botanická lokalita, která je od roku 1933 státem chráněná. Roste zde velké množství vzácných rostlin a dřevin. Stezka dále pokračuje mezi poli k vyvýšenině zvané Vinička, na jejíž jižní stráni najdete teplomilná a vápnomilná společenstva rostlin i zbytky stepní květeny.

Turistická cesta vás pak zavede opět do rovinatého terénu. Nejdříve půjdete po hrázi bývalého rybníka Hladoměř, pak překročíte říčku Mlynářici a u obce Dvorce se ponoříte do borových lesů. Na podzim a ve vlhčích letních měsících to je oblíbené místo pro sbírání hub.

Ve světě vodních ptáků a Kozího chlupu

U dvora Karlov při troše štěstí spatříte v ohradě pasoucí se koně. Přes chatovou osadu Řeháčka se dostanete ke slepým labským ramenům. Jejich jména jsou prapodivná, jedno z nich se například nazývá Kozí chlup. Před obcí Byšičky naleznete zbytky středověkého kamenného mostu přes Labe. Tedy přes Labe, které tudy tenkrát teklo. Samotná obec, kterou založil hrabě Špork v 18. století, je zajímavá ještě svou kruhovou návsí. Za Byšičkami vás čeká velmi pěkný úsek stezky: Hrbáčkovy tůně. Jsou pojmenovány po Jaroslavu Hrbáčkovi, který zde prováděl hydrologické výzkumy. Hnízdí zde poměrně dost vodních ptáků.

Cesta pokračuje na kraj lesa ke zbytkům eremitáže – poustevny sv. Václava. Dnes z ní zůstala pouze výklenková kaple s reliéfem zavraždění slavného přemyslovského knížete v nedaleké Staré Boleslavi a dvě barokní sochy Života a Smrti z doby kolem roku 1710.

Stezka se opět ponoří do listnatého lesa a další informační tabule vás upozorní na technické dílo z počátku 20. století – studny vodárenského systému Vodárny Káraný. Ještě než se dostanete k chatové lokalitě Grado, projdete rezervací Lipovka, kde se poučíte o tamní floře a fauně. Když přejdete zdymadla přes Labe, dostanete se přímo do Čelákovic. Naučné tabule vám podají informaci o regulaci Labe, která se uskutečnila před sto lety, a o rostlinstvu a živočišstvu při Mlýnském náhonu. V muzeu u čelákovické tvrze si prohlédnete řadu archeologických nálezů.

S mapou nezabloudíte

Tvrz i blízký kostel stojí na malé vyvýšenině v místě prastarého slovanského hradiště z 9.–10. století. Dosud jsou zde patrné vodní příkopy, které kdysi tvrz chránily. Součástí expozice muzea je sbírka košíkářství, které kdysi bylo v Čelákovicích velice rozšířeným řemeslem. Poslední informační tabule se nalézá v parku pod městskou knihovnou a je zaměřena zejména na historii Čelákovic.

Pokud se vydáte na cestu s turistickou mapou, na naučné stezce byste neměli zabloudit, ať už po ní půjdete po svých, nebo pojedete na kole. A kdo ví, třeba vás zdejší kraj natolik učaruje, že se sem vrátíte a naplánujete si další výlet.

Doporučujeme vám vydat se třeba z Lysé opačným směrem a u Karlova se vrátit zpět do výchozího města. Polabí vás určitě nezklame.

JOSEF ŠALDAVODNÍ KRÁLOVSTVÍ.
Polabská naučná stezka vede často kolem slepých ramen, rybníků, říček i tůní. Někde se dá i koupat.
Foto: AUTOR