České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Tam, kde se mění logistika

Navzdory přetrvávající ekonomické recesi se pro účast na veletrhu Transport Logistic rozhodly prakticky všechny významné podniky oboru.

ejvětší světový veletrh dopravy a logistiky v Mnichově ve dnech 12. až 15. května přivítal takřka 700 poskytovatelů logistických služeb, na 300 firem z oboru informačních technologií, 200 účastníků z oboru letecké dopravy zboží, stovku přístavů a zhruba stejný počet drážních společností. Celkový počet vystavovatelů byl sice srovnatelný s posledním ročníkem, ale ti zaujali větší plochu – přes 100 000 m2.


PREZENTACE.
Některé firmy se snažily přilákat návštěvníky pomocí modelové železnice.
Foto: MICHAL MÁLEK

Společný pavilon pro Evropu a Asii

Nejen Česká republika, která patřila opět k největším vystavovatelům, ale i celá řada dalších zemí pokračovala v osvědčené tradici společných expozic, mimo jiné Belgie, Litva, Nizozemsko a Španělsko. Itálie byla zastoupena se svými regionálními logistickými centry, poprvé se také společně představily francouzské přístavy. Vlastní expozice na veletrhu otevřely i jednotlivé spolkové země Německa, v nichž patří logistika vedle maloobchodu a automobilového průmyslu k oborům s největším obratem.

K nejatraktivnějším expozicím nicméně patřil společný pavilon Eurasia, v němž se letos poprvé spojily podniky z obchodní trasy Evropa–Asie, která se táhne přes střední Asii, Rusko, Střední východ až do jihovýchodní Asie.

Zelená barva byla „in“

Veletrh Transport Logistic 2009 nabídl kromě široké palety produktů a služeb na stáncích vystavovatelů v osmi veletržních halách a na volném prostranství v průběhu všech čtyř dnů také špičkový doprovodný konferenční program s četnými mezinárodními fóry a kongresy. Jejichž leitmotivem byla letos „zelená logistika“ a rizikový management globálních sítí.

Pokročilá fáze globalizace si žádá stále větší sítě a omezené energetické zdroje, změna klimatu zase vývoj alternativních pohonů a hospodářský pokles redefinování efektivnosti dodavatelských řetězců. To vše odráželo složení a obsah jednotlivých seminářů a diskusních fór. Lze jmenovat například kulaté stoly o potenciálu satelitního systému Galileo a na aktuální vnitroněmecké téma vládního plánu rozvoje nákladní dopravy a logistiky.

Přesun výrobních kapacit na východ

Společnou prezentaci Eurasia doprovodila první den konání veletrhu i odborná konference Eurasie – místo, které by měla změnit logistika. Odborníci na ní nastínili potenciál rozvoje dopravy a logistiky na spojení mezi Evropou a Asií přes Rusko a Kazachstán, především v souvislosti s pokračujícím přemísťováním výrobních kapacit z Evropy do Asie. Hovořilo se například o potenciálu logistického trhu v Brazílii, perspektivách Chorvatska jako multimodální křižovatky jihovýchodní Evropy a evropského trhu budoucnosti – Turecka.

ČD Cargo využilo veletrh k nabídce svých služeb a zkušeností v obchodu jak s Evropou, tak s Blízkým i Dálným východem.

PAVEL PÁVEK

KDO TAM PŘIJEL

Transport Logistic je největší veletrh v oblasti logistiky, telematiky a dopravy. Letošní ročník navštívilo rekordních asi 48 tisíc lidí, z toho dvě třetiny z domácího Německa. Zahraniční hosté nejčastěji přijeli z Rakouska, Nizozemska, Itálie, Švýcarska, Česka, Francie a Maďarska. Nálada na veletrhu byla navzdory problémům ve světové ekonomice podle organizátorů optimistická. Průzkumy ukázaly, že 70 procent vystavujících organizací a 58 procent návštěvníků očekává, že do dvou let ekonomická krize pomine.