České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     ANTONÍN BLAŽEK

Náměstek generál. ředitele pro osob. dopravu

Hledáme volná místa na trhu

V osobní dopravě se snažíme co nejvíce uspokojit stávající a současně i nalézt nové zákazníky.

obchodního hlediska nese úsek osobní dopravy, který mám čest v současné době řídit, největší díl odpovědnosti za to, aby v roli celostátního železničního dopravce naše akciová společnost dostála svému poslání zákaznicky orientované obchodní firmy. Každou hodinu do našich vlaků nasedne 20 tisíc spoluobčanů. Kroky většiny z nich směřují do zaměstnání nebo za vzděláním. Nechybí mezi nimi manažeři a podnikatelé. Na jejich cestě je provází i vůle našich síťových objednatelů, kteří smluvně podporují dostupnost veřejné dopravy.

Vedle této tradiční obchodní realizace musíme hledat i volná místa na trhu, která můžeme svými aktivitami obsadit. Dlouhodobě chystáme nabídku modernizovaných doplňkových služeb ve stanicích. Ve střednědobém horizontu připravujeme efektivní rychlé příměstské vlaky. Oslovit potencionální zákazníky při jejich volnočasových aktivitách musíme již nyní. Právě proto jsme připravili zcela nově pojatou nabídku LÉTO 2009, která od 21. června do 22. září umožní poprvé všem bez ohledu na věk poznávat nejkrásnější zákoutí našich regionů za cenově zvýhodněných podmínek pro jednotlivce i skupiny. Děkuji předem těm kolegům, kteří mi s realizací této nabídky pomohou.