České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     
Budeme plánovat nové tratě


ROBIN POVŠÍK

Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy


Původní profesí je redaktor regionálních novin. Později se věnoval politickému marketingu. V minulosti si již vyzkoušel práci náměstka primátora v rodné Mladé Boleslavi. Dostal tehdy do kompetence oblast investic a dopravy. Další důležitou zkušeností se pro něj stala funkce tajemníka Státního fondu dopravní infrastruktury.
V listopadu 2008 se po krajských volbách stal náměstkem hejtmana ve Středočeském kraji.
Středočeský kraj má po Praze nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přitom se o ní v celostátních médiích příliš nemluví. A to je podle nás chyba.

etkali jsme se s člověkem, který za dopravu osobně i politicky ve Středočeském kraji odpovídá: s náměstkem hejtmana pro oblast dopravy Robinem Povšíkem. Vztahy mezi krajskou samosprávou a ČD jsou zde ve srovnání s ostatními kraji kupodivu relativně dobré.

Jaká je situace okolo smlouvy o úhradě ztráty ze základní dopravní obslužnosti mezi vaším krajem a ČD?

Středočeský kraj už má smlouvu od začátku roku podepsanou. Myslím, že je přijatelná pro obě strany. Samozřejmě předpokládáme, že za určité nesrovnalosti mezi tím, kolik jako kraj financujeme a kolik by si ČD představovaly, převezme odpovědnost stát. Přehodit ztrátu ze základní dopravní obslužnosti v plné výši na kraj není jednoduše možné.

Můžete uvést, o jak velké částce teď mluvíme?

Na ztrátovost autobusů je určeno 720–730 milionů korun, na železniční dopravu máme podepsáno asi 900 milionů korun. Tedy dotace na služby ČD jsou samozřejmě vyšší. Navíc počtem kilometrů tratí se ČD nemohou autobusům rovnat. Jenže berme to tak, že někde jsou dráhy nenahraditelné, jinde zase atraktivnější, protože pojmou daleko více cestujících než autobus. CityElefant nabízí asi 340, autobus jen 45 míst. Když jsme ty částky začaly podrobně počítat, tak autobusová doprava, která se původně jevila jako levná, se nám už tak výhodná nezdála. Vždyť na opravy silnic vydáváme také nějaké prostředky, zatímco do kolejí ani korunu. Tam si platíme jen za tu službu.

Připravuje kraj krizovou variantu pro případ, že by na dopravu nebylo dost peněz? Znamenalo by to omezení provozu na drahách?

Jsme připraveni na jakoukoli situaci, tedy i krizovou. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že tato varianta nenastane a provoz na drahách budeme spíše rozvíjet.

Ve vašem kraji má víc než jinde velkou úlohu příměstská doprava. Jak hodnotíte její současnou kvalitu?

CityElefanty mají u občanů jednoznačně pozitivní odezvu. Vlastně i Regionovy, i když to asi není to, co by si ČD představovaly jako ideál moderního vozidla. Pořád je to modernizace něčeho starého, co má určité nedostatky. Ale i tak je to velký skok dopředu.

Na docela zásadní modernizaci už dlouhá léta čeká část trati 120 Praha–Kladno. Co říkáte na současný osud projektu PRaK?

Projekt by se nám samozřejmě moc líbil. Jenže ministerstvo dopravy dnes hovoří o nákladu 38 miliard korun a z jiných zdrojů máme informace až o 45 miliardách. Za současné ekonomické situace se mi jeví jako nereálné, aby stát tyto prostředky našel. V téhle věci budeme chtít jednat s ministerstvem i s vládou. Jestli má někde železnice budoucnost, tak je to právě tam, kde se přepravuje velký počet lidí za prací.

Máte nějaké návrhy na zásadní zlepšení železniční dopravy?

Někteří starostové z Prahy-západu na nás apelují, abychom naplánovali nové železniční tratě. Potřebují totiž stáhnout část cestujících ze silnic. Konkrétně se jedná o Jesenici a Dolní Břežany. Bereme to za svůj úkol, ovšem sotva jej vyřešíme v jednom volebním období.

Ve Středočeském kraji najdeme i frekvenčně velmi slabé lokálky. Myslíte, že by je mohlo zachránit, kdyby na nich ČD nasadily vlastní autobusy?

Už v minulosti jsme uvítali, když ČD začaly uvažovat o vlastním autobusovém projektu. Jednak to signalizuje, že si uvědomují nižší efektivitu dopravních služeb, jednak že jsou ochotny o tom přemýšlet a hledat řešení. Domníváme se, že je to cesta, jak sociálně citlivě, bez ekonomických střetů, přejít na využití autobusů v těch odůvodněných případech, kde to může být ekonomičtější.

MARTIN NAVRÁTIL