České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     
ZÁTAH.
Pořádkové jednotky Policie ČR se shromažďují na nástupišti pražského smíchovského nádraží.
Foto: IVO ŠTECHA

Razie v nočních vozech

Neoprávněná vniknutí do odstavených vagonů ze strany bezdomovců představují vážný problém. Vznikají materiální škody, je ohrožena bezpečnost zaměstnanců ČD.

e krátce po půlnoci, pondělí 25. května. Na nástupišti Ia na nádraží Praha-Smíchov se dala do pohybu Speciální pořádková jednotka Policie ČR a policisté Obvodního ředitelství policie Praha II. Za ní šlo několik novinářů a kameraman TV Nova. Policisté vstoupili do odstaveného pantografu a procházeli s baterkami vůz za vozem. Tentokrát tu bylo prázdno. Velmi teplá, skoro letní noc zřejmě způsobila, že nevítaní nocležníci dali přednost spánku pod širým nebem.

Cílem této i dalších podobných akcí je eliminovat pobyt bezdomovců v odstavených železničních soupravách. Současně jde i o snížení rizika újmy na zdraví a životech lidí, kteří se neoprávněně pohybují v místech veřejnosti nepřístupných. Především zde hrozí úrazy v kolejišti.

Bezdomovci napadají vlakový doprovod

Speciální pořádkovou jednotku zná veřejnost ze zajišťování veřejného pořádku při konání srazů extremistických skupin nebo při usměrňování fotbalových fanoušků. Málokdo však ví, že tento útvar je velmi dobře vycvičen i pro zákroky na železnici a jeho policisté jsou periodicky proškolováni z bezpečnostních předpisů ČD. Problém s pobytem bezdomovců v odstavených soupravách v železniční stanici Praha-Smíchov není nový, ale v poslední době se tam situace zhoršuje. Po pobytu nevítaných hostů nacházejí železničáři ve vagonech zbytky potravin, alkoholu a další věci. Dochází i k napadání zaměstnanců vlakových doprovodů.

Vraťme se však na Smíchov. Policisté procházeli další odstavené rychlíkové soupravy. Navzdory tomu, že nikoho nenajdou, akce smysl má. Mezi bezdomovci se zpráva o zásahu jistě rozkřikne. Nejistota, kdy příště policisté zase přijdou, bude mít nepochybně vliv na jejich odvahu vloupat se do vlaku.

Zámky nezmohou vše

ČD se snažily problémy s bezdomovci řešit především zkvalitněním osvětlení v prostorách, kde jsou soupravy odstavovány. Vagony se samozřejmě zamykají, ale mechanické zábrany vždy nepomohou. Často zklamou přímo zaměstnanci ČD. Policisté našli při akci některé vozy odemčené.

V souvislosti s tím, že na ulicích přibývá mladých lidí bez domova, zvětšuje se agresivita lidí, se kterými se zaměstnanci vlakových doprovodů potýkají. Dochází k verbálním, ale i k fyzickým útokům. Některé z nich končí i zraněním železničářů a jejich pracovní neschopností.

Hlavní nádraží je na spaní příliš rušné

Jedna hodina po půlnoci, policejní zásah skončil. „Akci iniciovaly České dráhy protože vlakové čety, které ráno nastupují na vlaky, mají často velké problémy s vyklízením znečistěných vagonů a také s agresivitou bezdomovců,“ řekl Ladislav Mikeš, ředitel Odboru krizového řízení a bezpečnosti.

Zajímalo nás, proč se zásah odehrál na smíchovském nádraží. „Přesunulo se sem velké množství těch, které vyhnala z hlavního nádraží stavební činnost. Smíchov je pro nás v současné době nejrizikovější pražské nádraží. Do souprav na Odstavném nádraží jih bezdomovci dost dobře nemohou, je oplocené a hlídané,“ odpověděl Ladislav Mikeš.

IRENA POSPÍŠILOVÁ


DOUPĚ.
V takovém stavu nalezla zásahová jednotka při podobné akci kupé první třídy. Všude se válely odpadky.
Foto: ARCHIV ODBORU 30