České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     

Válečkové stoličky pro výhybky

Společnost DT – Vyhybkárna a strojírna uvádí na trh sady válečkových stoliček řady SVV pro výměnové části výhybek. Složení sady je určeno podle tvaru geometrie výhybky. Montáž se provádí k patě opornice do mezipražcových prostor nových nebo již provozovaných výhybek soustav UIC 60, R 65 a S 49. Konstrukce stoličky je tvořena kompaktním tělesem s vloženými výškově stavitelnými valivými prvky. Pro instalaci sady stoliček SVV není třeba výluka koleje.

V roce 2010 připravuje firma řešení kluzné stoličky s označením SVV-P, která bude vybavena integrovanými valivými prvky. Složení sady bude rovněž odvozeno od geometrie tvaru výhybky. Sada stoliček bude přednostně nabízena do nových výhybek.

Vítkovské tunely jsou bezpečné

Jako jediná v republice dokázala společnost Kapsch naplánovat, nainstalovat a uvést do provozu systém, který sdružuje jak drážní rádiové standardy, tak i rádiové systémy bezpečnostních a záchranných složek. Tento jednotný systém byl poprvé zprovozněn ve Vítkovských tunelech v rámci stavby Nové spojení. Uvedením systému do provozu se výrazně zvýšila dopravní bezpečnost a flexibilita zásahu bezpečnostních nebo záchranných akcí.

Kapsch použil originální technologii společnosti Axell Wireless. Jedná se o technologického průkopníka v oblasti technologií GSM-R, EDGE, RF a Tetra repeaterů. Všechny hlavní technologické komponenty byly vyvinuty a vyrobeny v Evropě. Celý technologický komplet byl před instalací do tunelu otestován.Pro řízení vlakové dopravy je uvnitř tunelů umožněno hlasově a datově komunikovat prostřednictvím nového celoevropského standardu GSM-R. Po přechodnou dobu zde bude sloužit i stávající analogový systém TRS v pásmu 450 MHz.

Pendolina jdou na revizi

V únoru vyjela na koleje elektrická jednotka řady 680 (680.002-3) Pendolino, která jako první prošla revizí po ujetí 1,2 milionu kilometrů. Revize byla provedena pod záštitou DPOV, která provedla opravy podvozků, a ve spolupráci s DKV Praha, která měla na starosti opravy podvozků. V letošním roce budou ukončeny ještě revize dalších tří jednotek. Takto postupně projde opravami všech sedm souprav Pendolino, která ČD vlastní a provozují.

(acri)