České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     
Student Agency napadá ČD

Společnost Student Agency odstoupila ze soutěže o provozování Jizerskohorské železnice. Obává se prý nekalého chování ČD.

o soutěže v Libereckém kraji České dráhy nabídly cenu, která jim umožní zajistit vyrovnané hospodaření při provozu regionální dopravy na Jizerskohorské železnici. Do nabídkové ceny se promítly výhody moderních vlaků i snižování nákladů díky VIZI 2012, která má v nadcházejících letech snížit náklady společnosti řádově o miliardy korun.

České dráhy jednoznačně odmítají napadení z nekalé soutěže ze strany společnosti Student Agency. Naopak jejich zcela nestandardní postup hovoří o neschopnosti této společnosti předložit reálnou nabídku do soutěže.

Jsme šokováni jednáním společnosti Student Agency a jejím zpochybněním soutěže a naší ceny na regionální dopravu v Libereckém kraji v době, kdy vypršel termín na podání přihlášek do tendru, který byl do 9 hodin pondělí 8. června, a před otevřením obálek, které bylo v 11 hodin téhož dne. Takové jednání společnosti Student Agency naznačuje, že jde buď o mediální zviditelnění této firmy a odvrácení pozornosti od neschopnosti této firmy podat reálnou nabídku do soutěže, nebo o nekalé jednání společnosti se snahou získat informace o konkurenčních účastnících soutěže.

Projekty Student Agency zůstaly na papíře

Podezření vyvolává zejména skutečnost, že pracovníci Student Agency zabývající se železniční dopravou jsou bývalými manažery generálního ředitelství. Proto chceme danou věc prošetřit a zvážit případné právní kroky. Student Agency neustále využívá ke své prezentaci mediální napadání ČD. Ani jeden z oznamovaných projektů zatím nerealizovala a všechny zatím zůstaly pouze na papíře.

Ohlašovaným vlakem HighJet mezi Prahou a Ostravou se neustále opírala o popularitu spoje SC Pendolino ČD a tento projekt se nakonec neuskuteční. Doslova krachem skončil projekt s autobusy na této lince, které byly společností prezentovány jako konkurence, která odláká značnou část cestujících z vlaků SC Pendolino.

Chybí jim zkušenosti

Student Agency zatím není schopna uvést jakýkoli železniční projekt v život. Využívá této oblasti pouze ke svému zviditelňování coby jednoho z mnoha operátorů autobusové dopravy provozované pouze na několika málo velmi lukrativních trasách spojujících velká krajská města s Prahou.

Tato společnost nemá prakticky ani žádné zkušenosti se zajištěním dopravní obslužnosti v regionální autobusové dopravě pokrývající větší území a vyznačuje se dokonce i velmi negativním jednáním vůči autobusové konkurenci v dálkové dopravě (např. nedávná prohlášení a kritika DP Liberec v souvislosti s linkou Liberec–Praha).

Společnost Student Agency není reálný provozovatel a konkurent ČD v oblasti železniční dopravy. Naši opravdoví a vážní konkurenti, kteří mají zkušenosti, reálně vlastní vlaky a zajišťují drážní dopravu, své nabídky do soutěže předložili.

Snižujeme náklady

České dráhy nabídly v soutěži na provoz na Jizerskohorské železnici ekonomickou cenu, které bylo dosaženo např. díky prodloužení odpisů nových souprav, efektivnímu využití personálu a nových vozidel, která vedou ke snížení nákladů.

Značný pozitivní dopad v oblasti režijních nákladů má také zahájený projekt VIZE 2012, který má vést k vnitřním úsporám firmy v rozsahu až 4 miliardy Kč do roku 2012. Díky těmto krokům a řešení kontraktu jako dlouholetého tak mohla být vylepšena naše nákladová cena, která v celém Libereckém kraji byla v roce 2008 pouhých 110 Kč za 1 vlkm. V žádném případě nejsou pravdivé údaje o 136 Kč za 1 vlkm, které mají znevážit a zpochybnit naši reálnou nabídku. V současné době Liberecký kraj hradí za dopravní obslužnost naší společnosti v průměru cca 60 Kč za 1 vlkm. Se zveřejněním naší ceny a dalších podrobností naší nabídky čekáme na zadavatele soutěže – Liberecký kraj.

PETR ŠŤÁHLAVSKÝ