České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     
Důležitý hráč na trhu EU

Ve srovnání objemů nákladní i osobní přepravy v loňském roce si Skupina České dráhy stojí na evropském trhu velice dobře.PREMIANT.
V objemu nákladní dopravy poráží ČD Cargo italskou nebo francouzskou konkurenci.
Foto: MICHAL Málek
opravní společnosti Skupiny České dráhy si v loňském roce udržely pozice na železničním trhu Evropské unie. Na základě údajů mezinárodní železniční statistiky UIC se společnost ČD Cargo řadí na více než slušné páté místo mezi železničními dopravci v EU.

Páté místo pro ČD Cargo

Tohoto vynikajícího výsledku ČD Cargo navíc dosáhlo při celé řadě omezujících podmínek. Mezi hlavní konkurenční nevýhody patří vysoké poplatky za použití kapacity železniční dopravní cesty, vysoká rozestavěnost koridorových tratí a z toho vyplývající výluková činnost na síti SŽDC s důsledky do omezené kapacity.

Význam dlouhodobě realizovaného objemu nákladní přepravy ČD Cargo je možné docenit při pohledu na přehled pěti největších dopravců EU, především ve srovnání s postavením SNCF Fret. Společnost SNCF podniká na mnohem rozsáhlejším území, obsluhuje mohutnější a výkonnější národní hospodářství, avšak v konkurenci nových dopravců ztrácí více než 10 procent objemu nákladní přepravy ročně. Ambiciózní plán vedení ČD Cargo na zvýšení objemu přepravy na 120 milionů tun ve střednědobém výhledu znamená pokus o získání třetí pozice mezi dopravci v EU.

Premiantskou pozici zaujímá ČD Cargo tradičně i v obchodně náročném segmentu mezinárodní železniční nákladní přepravy. Páté místo mezi dopravci v EU znamená překonání objemů přepravy zboží dosažených velkými národními dopravci, jako jsou italská FS Trenitalia nebo francouzská SNCF Fret.

V osobní dopravě devátí

Počtem cestujících ve veřejné železniční přepravě osob se ČD řadí do elitní první desítky dopravců v EU. Rozhodujícím kritériem pro počet přepravených cestujících je provoz městské a příměstské železnice. Střednědobý potenciál železniční infrastruktury SŽDC a dopravy ČD je odhadován minimálně na 250 milionů cestujících, což by pro ČD znamenalo posun z devátého na šesté místo v EU.

Klíčová je objednávka veřejné služby

Růst počtu přepravených cestujících je možné předjímat při pohledu na nejhustší síť státních železničních tratí v ČR v rámci Evropy. Pozice železnice na trhu osobní přepravy je ale v rozhodujícím rozsahu určována nikoliv jejím potenciálem, nýbrž objednávkou veřejné služby a úhradou nekrytých ekonomicky oprávněných nákladů.

Klíčem k atraktivnosti služby jsou jednoznačně standardy kvality stanovené objednatelem dopravy, doplněné sociálně únosným jednotným tarifem veřejné dopravy v obsluhovaném území. Mezi důležité faktory také patří společné přepravní podmínky, vhodná organizace vlakové dopravy, návazná a doplňková autobusová doprava v obsluhovaném území (především linkové vedení) a počty spojů odpovídající reálné poptávce po přepravě.


NEJVĚTŠÍ SPOLEČNOSTI V OBORU

Firma ČD Cargo patří v evropském srovnání k největším společnostem v železniční nákladní dopravě na kontinentu. Podle objemu mezinárodní nákladní přepravy drží první místo v EU německá DB Schenker s 110,8 miliony tun nákladu. Na druhém místě je rakouská společnost ÖBB Cargo s 64,5 miliony tun, na třetím místě jsou společně polská firma PKP Cargo a lotyšská LDZ Cargo s 54,4 miliony tun.

Roman Štěrba