České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Tábor dostal nový most

Železniční nádraží v Táboře se ve středu 3. června dočkalo přemostění. Pro obyvatele okrajových čtvrtí to znamená rychlejší cestu do centra města.SPOKOJENI.

Ředitel jihočeského KCOD ČD Jiří Kafka (vlevo) a poslanec František Dědič mají ze stavby evidentně radost.
Foto: AUTOR
ybudování nového mostu přes nádraží se uskutečnilo v rámci staveb IV. železničního koridoru. Ředitel jihočeského Krajského centra osobní dopravy ČD Jiří Kafka k tomu říká: „Hlavním důvodem pro výstavbu zcela nového mostu bylo dosažení potřebných parametrů modernizace koridoru ve vztahu k trolejovému vedení a dispozičnímu řešení nového kolejiště v železniční stanici Tábor.“

Dále řekl, že „nový most současně navede zákazníky ČD na parkoviště Park+Ride a od července po něm začne jezdit i městská autobusová doprava, která má terminál v těsné blízkosti našeho nádraží.“

Město nedokázalo léta sehnat peníze

Přes nádraží ale již most vedl. Sloužil ovšem jenom chodcům, automobily musely místo komplikovaně objíždět. „Původní most přes táborské nádraží byl v nevyhovujícím stavu, v roce 1992 na něm musel být zrušen automobilový provoz a sloužil jen pro pěší,“ říká starostka Tábora Hana Randová.

„Od té doby město Tábor jako vlastník most stále jen sanovalo. Koncem devadesátých let bylo dohodnuto, že nevyhovující objekt bude nahrazen v rámci výstavby železničního koridoru. Pro město to byla i tak svízelná situace, neboť najít v rozpočtu 170 milionů korun nebylo nic jednoduchého. Dobrá věc se nakonec podařila, a tak se loni mohl nevyhovující starý most strhnout a postavit nový, který nyní slavnostně přebíráme,“ řekla s hrdostí Hana Randová.

Auta se vrací po 17 letech

Paní starostku doplnil náměstek generálního ředitele SŽDC pro provozuschopnost dráhy Josef Novobilský. „Investorem stavby se stala Správa železniční dopravní cesty, která zakázku převzala na základě smlouvy od původního investora. Tím bylo město Tábor. Potřeba silničního přemostění železniční stanice byla na jedné straně vyvolána novým uspořádáním kolejiště a na druhé straně je i jasným dokladem dobré spolupráce mezi investorem, projektantem, zhotoviteli a městem.“

Silniční provoz se tedy nad táborské nádraží po 17 letech vrací. Cestující, kteří přijedou vlakem třeba ze zaměstnání, mohou nasednout do zaparkovaného automobilu nebo nasednout do autobusu a dostat se domů podstatně rychleji.

Mezi hosty byl při slavnostním otevření mostu i poslanec Josef Dědič, který dříve zastával funkci táborského starosty. „K mostu mám vztah více než osobní,“ říká s úsměvem zmíněný poslanec. „Nerad vzpomínám na to, jak někteří zástupci politických stran společně s novináři vytvářeli okolo této stavby nepříznivou atmosféru. Jsem proto jen rád, že se dílo podařilo dokončit a místní občané tak získávají kvalitní a zkrácené spojení nejen s nádražím, ale i centrem města,“ dodává Josef Dědič.

MARTIN HARÁK