České dráhy, a.s. Týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ     Popírám obvinění z nekalosti

Z pozice generálního ředitele Českých drah se cítím povinen reagovat na veřejné prohlášení společnosti Student Agency, která nařkla ČD z nelegálních praktik.

krze populistická hesla o neefektivním molochu Českých drah v posledních dnech prosvítá holá realita. Jsme přesvědčeni, že ČD své služby umí nabídnout za konkurenceschopnou cenu, na rozdíl od některých firem, které mají spoustu řečí, ale ani jeden vlak. A jsme přesvědčeni, že se to už brzo ukáže.

Jednáme férově

Soutěží o provozování regionální dopravy financované kraji se nebojíme. Pokud je soutěž férová, nevyzobává jen atraktivní tratě a zároveň nabízí kontrakt na dostatečně dlouhé období, tak jako soutěž Libereckého kraje na provozování dopravy v Jizerských horách, troufáme se s našimi cenami porovnat s konkurencí, to i s podmínkou, že musíme nakoupit nové soupravy.

Roman Jančura musel se svým Student Agency rezignovat a hodit ručník do ringu. Není to náhodou tak, že kvůli své neserióznosti už ztratil svého partnera, společnost Keolis? Jeho žlutý vlak zůstane, nejspíše už natrvalo, jen obrázkem vytvořeným v počítači a na české koleje nikdy nevyjede. K provozování železnice totiž nestačí jen velká ústa předváděná v novinových rozhovorech. České dráhy nabídku předložily a věříme v náš úspěch.

V libereckém tendru nabídly České dráhy dobrou cenu, protože mohou využít své výhody silného domácího subjektu, který disponuje zázemím pro provoz i servis a odpracoval po nástupu nového managementu před více než rokem velký kus na racionalizaci svého fungování, zejména v oblasti snižování nákladné administrativy a zlevňování managementu. Velký pokrok jsme udělali také v oblasti finančního plánování a víme velmi dobře, kolik stojí doprava v hornatém terénu a kolik v Polabí. Víme, jaká je frekvence cestujících a naši zaměstnanci mají dost zkušeností s jejich obsluhou, byť i zde je stále co zlepšovat. Proto věříme, že v Jizerských horách budou na základě výsledků tendru vlaky ČD jezdit i po roce 2012, ke spokojenosti Libereckého kraje i našich zákazníků.

Nehorázné útoky

Přesto nezbývá, než se pozastavit nad chováním našich konkurentů. Zatímco management ČD bojuje za to, aby kraje dostaly při rozdělování výnosů z daní takový díl, který zajistí dostatečné financování dopravní obsluhy v regionech, naši konkurenti vynakládají úsilí a peníze na nehorázné útoky vůči ČD a neváhají přitom zřejmě ani překročit hranice zákona.

Nutno podotknout, že v tom vyniká majitel společnosti Student Agency Roman Jančura. Ten nepodal nabídku v libereckém tendru a zdůvodnil to tím, že ČD nabízejí cenu pod náklady. Nezajímá nás historie, v níž zrovna Jančurovy autobusy jezdily třeba za korunu, aby zničily konkurenci, protože to je politika, kterou ČD nepoužívají.

Pomiňme i skutečnost, že naše cena jasně pokrývá náklady a dokonce i jistý zisk, což jsme schopni kdykoli doložit, a pokud by pan Jančura zbaběle neutekl z tendru, mohl se o tom přesvědčit v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ale on se asi přesvědčovat nepotřebuje, protože to dobře ví. Co je pozoruhodné, že ví mnoho hodin, před otevřením obálek s nabídkami, jaká je cena nabídnutá ČD. Pro náš management je to šokující zjištění. Jsme si vědomi, že u Romana Jančury pracují bývalí vysocí úředníci ČD, pánové Jiří Schmidt a Jan Paroubek, kteří museli ČD opustit pro své nepřesvědčivé pracovní výkony, ale kteří mají jistě osobní vazby na osoby zatím stále pracující na generálním ředitelství. Dokonce na osoby, které mají přistup i k důvěrným informacím.

Chtěl bych za sebe ujistit všechny pracovníky drah, že podniknu všechny kroky, včetně trestně právních, abych zajistil, že z firmy nebudou už nikdy unikat informace, které poškozují dráhy i jejich zaměstnance, protože to ohrožuje pracovní místa i další existenci firmy jako silného přepravce. Zjišťování takovýchto údajů o konkurenci lze nepochybně kvalifikovat jako pletichu proti veřejné soutěži a je na Policii ČR a soudech, aby zajistily dodržování zákonnosti.

Chceme optimální ceny

Chápeme soutěže, které kraje hodlají vypisovat, jako jejich legitimní snahu zajistit za optimálních cenových podmínek dopravu pro své občany. Víme, že takové soutěže nastaví nové, už konečně reálné ceny, za něž budeme jezdit. Na to, abychom v tendrech uspěli, jsme připraveni již dnes a další kroky v transformaci drah ještě naše šance zvýší.

Takže žloutnout vzteky mohou jen různí Jančurové, kteří k tak zodpovědné a nákladné činnosti, jakou železniční doprava nesporně je, ještě zdaleka nedospěli ani kapitálem, podnikatelskými schopnostmi a už vůbec ne podnikatelskou morálkou, kterou odhalili, když situace dozrála k tomu, že museli namísto virtuálních vlaků a populistických mediálních představení přejít k činu.

PETR ŽALUDA
Předseda představenstva a generální ředitel ČD